Các Thì Trong Tiếng Anh Bảng Tổng Hợp Và Bài Tập

0
1406

Tiếng Anh có 12 thì cơ bản. Các thì trong tiếng Anh đều có công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết khác nhau. Trong bài viết này ENG4 sẽ giúp bạn ghi nhớ và cách dùng các thì này nhé.

Trong tiếng Anh được chia thành 12 thì cơ bản tương ứng với 3 mốc thời gian xoay quanh sự việc đó là hiện tại, quá khứ và tương lai. Các thì trong tiếng Anh đều có công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết khác để người dùng sử dụng một cách chính xác và tránh sự nhầm lẫn. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về thì cơ bản trong tiếng Anh hãy tham khảo thông tin ngay dưới đây.

Các Thì Trong Tiếng Anh Là Gì?

Các thì trong tiếng Anh là phần ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, đòi hỏi người học cần phải biết. Trong các bài chia động từ thường có những bài tập liên quan đến thì.

Cụ thể bao gồm 12 thì như sau:

Các Thì Trong Tiếng Anh Bảng Tổng Hợp Và Bài Tập
Trong tiếng Anh có 12 thì cơ bản

Bài Tập Các Thì Trong Tiếng Anh

Một số bài tập các thì trong tiếng Anh cho bạn rèn luyện như sau:

1. My uncle never (fly) … in an airplane, and he has no intention of ever doing so.

2. In all the world, there (be) … only 14 mountains that (reach) … above 8,000 meters.

3. The motorbike (be) … ready for him the time he (come) … tomorrow.

4. When we (arrive) … in Paris tonight, it probably (rain) ….

5. On arriving at home I (find) … that she just (leave) … a few minutes before.

Bảng Tổng Hợp Các Thì Trong Tiếng Anh

Bảng tổng hợp những thì trong tiếng Anh cho các bạn nắm rõ thông tin và ghi nhớ dễ hơn:

Các Thì Trong Tiếng Anh Bảng Tổng Hợp Và Bài Tập
Bảng tổng hợp 12 thì trong tiếng Anh

Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh

12 thì trong tiếng Anh có cách dùng như sau:

Các Thì Trong Tiếng Anh Bảng Tổng Hợp Và Bài Tập
Cách dùng các thì cơ bản trong tiếng Anh rất dễ nhầm lẫn

Trên đây, ENG4 đã chia sẻ cho bạn biết các thì trong tiếng Anh. 12 thì cơ bản được sử dụng rất nhiều hiện nay bất kể là trong giao tiếp hay các bài thi tiếng Anh. Nắm chắc ngữ pháp các thì tiếng Anh sẽ là hành trang giúp bạn học ngoại ngữ này tốt hơn rất nhiều.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here