Cấu trúc Would You Mind – Do You Mind và cách dùng trong tiếng Anh

0
950

Trong tiếng Anh, Would/Do You Mind là những cấu trúc câu ta thường xuyên nghe thấy trong giao tiếp. Vậy chúng là gì, cấu trúc và cách sử dụng làm sao? Hãy cùng Eng4 tìm hiểu qua bài học tiếng Anh ngày hôm nay các bạn nhé!

CẤU TRÚC WOULD YOU MIND – DO YOU MIND TRONG TIẾNG ANH

I. KHÁI NIỆM

Would you mind trong tiếng anh được dùng để yêu cầu ai làm việc gì đó hoặc hỏi xin phép làm điều gì đó một cách trang trọng.

II. CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG WOULD YOU MIND – DO YOU MIND TRONG TIẾNG ANH

Cấu trúc Would You Mind - Do You Mind và cách dùng trong tiếng Anh
Cấu trúc và cách sử dụng would you mind và do you mind trong tiếng Anh.

1. Để yêu cầu ai làm việc gì đó một cách lịch sự ta thường dùng cấu trúc Would you mind verb-ing

– Cấu trúc: Would you mind + verb-ing…? Do you mind + verb-ing…?

2. Đề hỏi xin phép một cách lịch sự ta thường dùng cấu trúc dạng Would you mind + if.

– Cấu trúc: Do you mind + if-clause (present tense)… ?

Would you mind + if-clause (past tense)… ?

– Lưu ý rằng câu trả lời No (không) hoặc Not at all (không có gì) được dùng để cho phép trong cấu trúc Would you mind if / Do you mind if… ? (nhưng chúng ta thường thêm vào những từ khác nữa để làm cho ý nghĩa thật rõ ràng.)

III. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG CẤU TRÚC WOULD YOU MIND / DO YOU MIND

Hai cấu trúc đưa ra lời đề nghị này có sự khác nhau về mức độ lịch sự: Would you mind có phần lịch sự hơn Do you mind. Tuy nhiên, sự khác biệt này rất nhỏ nên hai cấu trúc này có thể được sử dụng như nhau trong các tình huống tiếng anh giao tiếp trang trọng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here