Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh (Quan Trọng)

0
978

Đảo ngữ trong tiếng Anh là kiến thức ngữ pháp vô cùng quan trọng. Hãy cùng Eng4 tìm hiểu rõ hơn về cấu trúc tiếng Anh này qua bài viết sau nhé.

Đảo ngữ là phần ngữ pháp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong giao tiếp. Sử dụng thành thạo đảo ngữ chính là chìa khóa giúp bạn có thể giao tiếp như người bản xứ. Hãy cùng Eng4 tìm hiểu đảo ngữ trong tiếng Anh là gì, cấu trúc và các dạng qua bài viết sau nhé.

Nội dung bài viết

Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh Là Gì?

Đảo ngữ trong tiếng Anh là hình thức đảo ngược vị trí của chủ ngữ và động từ hay trợ động từ trong câu. Đây là cấu trúc được dùng để nhấn mạnh ý nghĩa của câu, một thành phần nào đó hay một ý trong câu.

Các Dạng Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh

Đảo ngữ tiếng Anh khá phức tạp với 10 dạng khác nhau. Các dạng đảo ngữ phải kể đến gồm:

a) Đảo Ngữ Với “No” Và “Not”

Cấu trúc: No/not any + N + trợ động từ + S + V-infinity.

b) Đảo Ngữ Với Các Trạng Từ Phủ Định

Những trạng từ phủ định bao gồm: never, hardly, scarcely, seldom, hardly ever, little. Cấu trúc của dạng này là: trạng từ + trợ động từ + S + V.

c) Đảo Ngữ Trong Các Cụm Từ So Sánh Về Thời Gian

Cấu trúc: No sooner/Hardly/ Scarcely/ Barely + had + S+ P2 + than + S + V-ed

d) Đảo Ngữ Trong Các Cụm Từ Bắt Đầu Bằng “Only”

Dạng này có tới 9 trường hợp nhỏ khác nhau gồm:

e) Đảo Ngữ Với Các Cụm Từ Có “No”

Dạng này gồm 6 trường hợp nhỏ gồm:

f) Đảo Ngữ Với Câu “Not only ….but also”

Cấu trúc: Not only + trợ động từ  + S + V + but + S + also + V

g) Đảo Ngữ Với Not until/till/ till then/later

Cấu trúc dạng này là:

h) Đảo Ngữ Trong Câu Điều Kiện

Đảo ngữ được áp dụng trong 3 câu điều kiện dạng cơ bản là loại 1, 2 và 3.

i) Đảo Ngữ Trong Cấu Trúc “so/such…that”

Các câu đảo ngữ lần lượt sẽ là:

Lưu ý: Trường hợp “be so much/great” sẽ đổi thành “such be + noun”.

k) Đảo Ngữ Với So/ Neither

2 từ ở thể đối lập đều đứng đầu câu và đảo nữ. So trong câu khẳng định và Neither dùng trong câu phủ định.

l) Đảo Ngữ Trong Các Trạng Ngữ Chỉ Địa Điểm

Trường hợp trong câu có từ hay trạng từ chỉ vị trí, phương hướng thì động từ được đảo lên trước chủ ngữ. Ta chỉ cần đưa nguyên động ra phía trước chủ ngữ mà không cần có thêm trợ động từ.

2 trường hợp đảo ngữ nâng cao càng lưu ý gồm:

Cấu Trúc Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh

Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh (Quan Trọng)
Cấu trúc đảo ngữ như thế nào?

Bài Tập Về Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh

Sau khi đã nắm rõ lý thuyết đảo ngữ và câu đảo ngữ nâng cao, chúng ta nên thử làm qua một số bài tập để ghi nhớ lại kiến thức nhé.

1.    He is so gentle that he never scolds anyone.

=> So …

2.    He hardly bought a new bike when he had an accident.

(1) => Hardly …

(2) => No sooner …

3.    The thief ran away.

=> Away …

4.    I could drive a car only when I reached 20.

=> Only when …

5.    If he goes to school, he will have knowledges.

=> Should …

Đáp án

1.    So gentle is he that he never scolds anyone.

2.    (1) => Hardly had he bought a new bike when he had an accident.

       (2) => No sooner had he bought a new bike than he had an accident.

3.    Away ran the thief.

4.    Only when I reached 20 could I drive a car.

5.    Should he go to school, he will have knowledges.

Tài Liệu Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh

Bạn có thể tham khảo một số cuốn sách học ngữ pháp tiếng Anh sau để có thêm tài liệu chuẩn xác về đảo ngữ nhé.

Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh (Quan Trọng)
Cuốn sách A Practical English Grammar

Trên đây là những chia sẻ chi tiết nhất về đảo ngữ trong tiếng Anh mà ai cũng cần nắm khi làm quen với ngôn ngữ quốc tế này.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here