Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Chasing Pavements-Adele

0
865

Bài hát CHASING PAVEMENTS là một trong những bài hát luyện nghe tiếng anh hay nhất hiện nay. Dưới đây chúng tôi  sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Chasing Pavements của nữ ca sĩ Adele một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Bài hát CHASING PAVEMENTS

| Adele |

Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Chasing Pavements-Adele

I’ve made up my mind

Em đã quyết định rồi

Don’t need to think it over

Không cần phải nghĩ ngợi gì thêm

If I’m wrong, I am right

Dù em có đúng hay sai

Don’t need to look no further

Chẳng cần trông mong điều gì nữa

This ain’t lust

Đó không phải là ham muốn nhất thời

I know this is love but

Em biết đó là tình yêu nhưng

 

If I tell the world

Dù em có nói với cả thế giới

I’ll never say enough

Cũng sẽ chẳng bao giờ nói cho đủ

Cause it was not said to you,

Bởi những điều ấy không dành cho anh

And thats exactly what I need to do

Và đó chính xác là điều em cần phải làm

If I end up with you

Nếu em chia tay với anh

 

Should I give up

Em có nên từ bỏ

Or should I just keep chasin’ pavements

Hay cứ theo đuổi tình yêu vô vọng ấy

Even if it leads nowhere?

Dù nó chẳng đi tới đâu?

Or would it be a waste

Hay đấy rồi cũng chỉ là điều vô ích

Even if I knew my place? Should I leave it there?

Dù em biết vị trí của mình ở đâu, vậy có nên để mặc mọi thứ?

Should I give up?

Em có nên từ bỏ

Or should I just keep chasin’ pavements

Hay cứ theo đuổi tình yêu vô vọng ấy

Even if it leads nowhere?

Dù nó chẳng đi tới đâu?

 

I build myself up

Em đã cố gượng dậy

And fly around in circles

Và rồi lại mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn ấy

Waitin’ as my heart drops

Chờ đợi để rồi trái tim em gục ngã

And my back begins to tingle

Và lưng em bắt đầu tê dại đi

Finally, could this be it

Cuối cùng, điều đó chỉ có thể là như vậy sao

 

Or should I give up?

Em có nên từ bỏ?

Or should I just keep chasin’ pavements

Hãy cứ theo đuổi tình yêu vô vọng ấy

Even if it leads nowhere?

Dù nó chẳng đi tới đâu?

Or would it be a waste?

Hay đấy rồi cũng chỉ là điều vô ích?

Even If I knew my place? Should I leave it there?

Dù em biết vị trí của mình ở đâu, vậy có nên để mặc mọi thứ?

 

Should I give up

Em có nên từ bỏ

Or should I just keep chasin’ pavements

Hay cứ theo đuổi tình yêu vô vọng ấy

Even if it leads nowhere?

Dù chẳng đi về đâu?

 

Should I give up

Em có nên từ bỏ

Or should I just keep chasin’ pavements

Hay cứ theo đuổi tình yêu vô vọng ấy

Even if it leads nowhere?

Dù nó chẳng đi tới đâu?

Or would it be a waste?

Hay đấy rồi cũng chỉ là điều vô ích?

Even If I knew my place? Should I leave it there?

Dù em biết vị trí của mình ở đâu, vậy có nên để mặc mọi thứ ?

 

Should I give up

Em có nên từ bỏ

Or should I just keep chasin’ pavements

Hay cứ theo đuổi tình yêu vô vọng ấy

Even if it leads nowhere?

Dù nó chẳng đi tới đâu?

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here