Học tiếng anh qua lời dịch bài hát How Can I Tell Her – Lobo

0
768

Dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát How can I tell her của nam ca sĩ Lobo một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

bài hát HOW CAN I TELL HER

| Lobo | 

Học tiếng anh qua lời dịch bài hát How Can I Tell Her - Lobo

She knows when I’m lonesome
Cô ấy biết được mỗi khi anh cô đơn
And she cries when I’m sad
Và cô ấy khóc mỗi khi anh buồn
She’s up in the good times
Cô ấy vui trong khoảng thời gian hạnh phúc
She’s down in the bad
Cô ấy buồn khi gặp những điều tồi tệ
Whenver I’m discouraged
Những lúc anh cảm thấy chán nản
She knows just what to do
Cô ấy biết phải làm gì
But girl she doesn’t know about you
Nhưng em à, cô ấy không hề biết gì về em

 

I can tell her my troubles
Anh có thể kể cho cô ấy về những khó khăn của anh
She makes them all seem right
Cô ấy sẽ làm tất cả mọi thứ ổn lại
I can make up excuses
Anh có thể viện ra mọi lý do
Not to hold her at night
Để không phải ôm cô ấy lúc đêm về
We can talk of tomorow
Anh có thể nói với cô ấy về ngày mai
I’ll tell things that I want to do
Anh sẽ nói với cô ấy tất cả mọi thứ mà anh muốn làm
But girl how can I tell her about you
Nhưng em à, làm thế nào anh có thể nói với cô ấy về em

 

How can I tell her about you
Làm thế nào anh có thể nói với cô ấy về em
Girl please tell me what to do
Em à, xin hãy nói anh biết phải làm gì
Everything seems right whenever I’m with you
Tất cả mọi thứ dường như tốt đẹp mỗi khi anh bên em
So girl won’t you tell me
Vậy nên hãy nói anh nghe

 

How to tell her about you
Làm thế nào để nói với cô ấy về em
Ah ah ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah ah ah

 

How can I tell her I don’t miss her
Làm sao anh có thể nói với cô ấy anh chẳng nhớ cô ấy
Whenever I’m away
Những lúc anh đi xa
How can I say it’s you I think of
Làm thế nào anh có thể nói chính em người anh nghĩ đến
Every single night and day
Mỗi ngày mỗi đêm
But when is it easy
Nhưng đến khi nào thì việc ấy dễ dàng
Telling someone we’re through
Để nói với ai đó chúng ta đã hết rồi
Oh girl help me tell her about you
Xin em hãy giúp anh nói với cô ấy về em

 

—–

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here