Học tốt tiếng anh qua lời dịch bài hát Demons-Imagine Dragons

0
957

Học tiếng anh qua bài hát Demons là một lựa chọn tuyệt vời. Dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Demons của ban nhạc Imagine Dragons một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Bài hát DEMONS

| Imagine Dragons | 

Học tốt tiếng anh qua lời dịch bài hát Demons

When the days are cold

Khi ngày dần lạnh giá

And the cards all fold

Và mọi thứ trở nên khó khăn

And the saints we see

Và những vị thánh mà chúng ta thấy

Are all made of gold

Tất cả đều được làm bằng vàng

When your dreams all fail

Khi tất cả những giấc mơ của bạn đều thất bại

And the ones we hail

Và thứ duy nhất chúng ta chào đón

Are the worst of all

Là thứ tệ nhất trong tất cả

And the blood’s run stale

Và tham vọng của ta sẽ lụi dần

I wanna hide the truth

Tôi muốn che giấu sự thật

I wanna shelter you

Tôi muốn che chở cho bạn

But with the beast inside

Nhưng với con quái vật bên trong

There’s nowhere we can hide

Chẳng có nơi nào ta có thể trốn chạy

No matter what we breed

Cho dù thứ gì nuôi dưỡng chúng ta

We still are made of greed

Chúng ta vẫn được tạo ra bởi lòng tham

This is my kingdom come

Đây là ngày cuối cùng của tôi

When you feel my heat

Khi bạn cảm nhận được nhiệt huyết của tôi

Look into my eyes

Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt này

It’s where my demons hide

Đó là nơi con quỷ dữ của tôi ẩn náu

Don’t get too close

Đừng tiến đến quá gần

It’s dark inside

Bên trong rất tối

It’s where my demons hide

Đó là nơi con quỷ dữ của tôi ẩn náu

At the curtain’s call

Khi bức màn hạ xuống

It’s the last of all

Đó là điều cuối cùng của tất cả

When the lights fade out

Khi mọi ánh sáng đều mờ dần

All the sinners crawl

Tất cả những kẻ tù tội lê bước

So they dug your grave

Họ sẽ đào mồ của bạn lên

And the masquerade

Và những trò lừa bịp

Will come calling out

Sẽ gọi với theo bạn

At the mess you made

Tại đống hỗn độn mà bạn tạo ra

Don’t wanna let you down

Không muốn làm bạn thất vọng

But I am hell bound

Nhưng tôi bị ràng buộc ở địa ngục

Though this is all for you

Mặc dù tất cả những thứ này là dành cho bạn

Don’t wanna hide the truth

Tôi không muốn che giấu sự thật

No matter what we breed

Cho dù thứ gì nuôi dưỡng chúng ta

We still are made of greed

Chúng ta vẫn được tạo ra bởi lòng tham

This is my kingdom come

Đây là ngày cuối cùng của tôi

When you feel my heat

Khi bạn cảm nhận được nhiệt huyết của tôi

Look into my eyes

Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt này

It’s where my demons hide

Đó là nơi con quỷ dữ của tôi ẩn náu

Don’t get too close

Đừng tiến đến quá gần

It’s dark inside

Bên trong rất tối

It’s where my demons hide

Đó là nơi con quỷ dữ của tôi ẩn náu

They say it’s what you make

Họ nói đó là những gì bạn làm

I say it’s up to fate

Tôi nói tùy thuộc vào số phận thôi

It’s woven in my soul

Nó kết lại trong tâm hồn tôi

I need to let you go

Tôi cần phải để bạn đi

Your eyes, they shine so bright

Đôi mắt bạn, chúng tỏa sáng thật rực rỡ

I wanna save that light

Tôi muốn giữ lấy ánh sáng đó

I can’t escape this now

Tôi không thể thoát khỏi nó lúc này

Unless you show me how

Trừ khi bạn chỉ tôi phải làm thế nào

When you feel my heat

Khi bạn cảm nhận được nhiệt huyết của tôi

Look into my eyes

Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt này

It’s where my demons hide

Đó là nơi con quỷ dữ của tôi ẩn náu

Don’t get too close

Đừng tiến đến quá gần

It’s dark inside

Bên trong rất tối

It’s where my demons hide

Đó là nơi con quỷ dữ của tôi ẩn náu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here