Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /p/ | Consonants /p/

0
751

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với phụ âm /p/ (Consonants /p/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM

-Tương tự như cách tạo âm /b/
-Nhưng khi phát âm không rung thanh quản, chỉ bật hơi

II. VỊ TRÍ TRONG TỪ

Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /p/ | Consonants /p/

Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /p/ | Consonants /p/

Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /p/ | Consonants /p/

III. SENTENCES

1. Paul and Peter are putting on a party in their apartment
pɔl ænd ˈpitər ɑr ˈpʌtɪŋ ɑn ə ˈpɑrti ɪn ðɛr əˈpɑrtmənt

2. Stop pretending you can paly can play poker. It’s pathetic. You’re appalling
stɑp priˈtɛndɪŋ ju kæn ˈpɑli kæn pleɪ ˈpoʊkər. ɪts pəˈθɛtɪk. jʊr əˈpɔlɪŋ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here