Phân biệt “probably” và “properly”

0
833

Properlyprobably là 2 trạng từ có phiên âm khá giống nhau và dễ gây nhầm lẫn trong quá trình giao tiếp. Vì thế hôm nay mình sẽ giúp bạn phân biệt 2 từ này một cách rõ ràng hơn thông qua nhiều khía cạnh và các ví dụ cụ thể.

Nghĩa và cách dùng của probably

Probably /ˈprɒbəbli/  là một trạng từ có ý nghĩa đơn giản là: chắc là, chắc hẳn, hầu như chắc chắn.

Probably có vài cách dùng trong câu như dưới đây. Hãy cùng theo dõi công thức và đọc các ví dụ để ghi nhớ sâu hơn nhé.

Chủ ngữ + Tobe + probably + tính từ/danh từ-cụm danh từ/giới từ chỉ địa điểm

Probably có thể đứng đầu câu hoặc đứng một mình 

Probably trong câu có will/would

Probably với động từ thường

Trong những câu dạng này, dù có probably, động từ vẫn chia ở thì của câu.

Nghĩa và cách dùng của properly

Properly  /ˈprɒp.əl.i/ là một trạng từ có nghĩa một cách đúng đắn, một cách thích đáng, một cách bình thường.

Properly được dùng trong câu với chức năng là trạng từ.

Ví dụ:This is not properly cooked. (Món này chưa được nấu kĩ.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here