Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn

0
652

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Được dùng để diễn tả quá trình xảy ra 1 hành động bắt đầu trước một hành động khác trong quá khứ.

Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

I. ĐỊNH NGHĨA VỀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Được dùng để diễn tả quá trình xảy  ra 1 hành động bắt đầu trước một hành động khác trong quá khứ.

II. CẤU TRÚC CỦA THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

1. Khẳng định:

– Cấu Trúc S + had + been + V-ing

2. Phủ định :

– Cấu Trúc: S + hadn’t + been + V-ing

=> Câu phủ định trong thì quá khứ hoàn thành chỉ cần thêm “not” vào sau trợ động từ.

3. Câu hỏi:

– Cấu trúc:  Had + S + been + V-ing ?

III. CÁCH SỬ DỤNG CỦA THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Cách Sử Dụng

 

Example

 

– Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một hành động khác trong quá khứ

 

– Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm xác định trong quá khứ.

 

– Nhấn mạnh hành động để lại kết quả trong quá khứ.

 

IV. DẤU HIỆU ĐỂ NHẬN BIẾT THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here