Toàn bộ về Linking Verbs – Động Từ Liên Kết trong tiếng Anh

0
460

Động từ nối hay liên động từ, động từ liên kết trong tiếng Anh là đều chỉ về một loại từ phổ biến trong tiếng Anh, đó chính là LINKING VERB. Nếu bạn chưa biết về chúng thì hãy cùng ENG4 tìm hiểu toàn bộ về liên động từ (linking verbs) trong bài ngày hôm nay nhé.

1 – Động từ nối (Linking verb) là gì?

Động từ nối hay liên động từ (linking verb) là một động từ khác hẳn với động từ chỉ hành động (action verbs); động từ nối diễn tả trạng thái, cảm xúc của sự vật sự việc, không phải là diễn tả, mô tả một hành động cụ thể.

a – Câu có động từ chỉ hành động (action verbs)

Trong câu trên thì động từ chỉ hành động là buy

b – Câu có sử dụng động từ nối (linking verbs)

Trong câu trên, động từ liên kết là “are”, nối giữa tính từ “beautiful” và chủ ngữ “Two pictures from Jay’s shop” nhằm làm rõ nghĩa cho chủ ngữ.

Không giống như động từ hành động (Action verb), Linking verbs được gọi là động từ nối hay liên động từ có tác dụng chỉ ra mối quan hệ giữa chủ ngữ và vị ngữ trong câu chứ không thể hiện hành động. Vị ngữ trong câu được mô tả thường là tính từ hoặc danh từ/ cụm danh từ. Những Động từ nối (Linking verb) phổ biến nhất là và các dạng của nó như: am, is, are, was, were, be, being và been.

2 – Các động từ liên kết phổ biến 

Ngoài “tobe” là Liên động từ được sử dụng rộng rãi nhất trong tiếng Anh thì chúng ta còn có một số liên động từ khác cũng được sử dụng rất nhiều trong các bài kiểm tra, tuy chúng không mô tả hành động nhưng chúng có sự liên kết chặt chẽ giữa chủ thể với thông tin cần bổ sung (được gọi là vị ngữ).

3 – Xác định các Liên động từ (Linking verb)

Có 3 điều bạn cần lưu ý để xác định động từ liên kết.

4 – Tổng kết và bài tập

Bài 1: Chọn Liên động từ (Linking verb) đúng trong mỗi câu:

 1. The dress looks lovely on you.
 2. My father is a great cook.
 3. You seem furious about Ann’s joke.
 4. If you practice hard enough, you may become the winner.
 5. This notebook looks better in black.
 6. This tea pot was mine.
 7. The spaghetti tasted awful.
 8. These pottery dishes are Chinese.

Bài 2: Chọn Liên từ đúng (Linking verbs) trong mỗi câu, chỉ chọn liên từ, không chọn động từ hành động:

 1. I have a cold and I feel miserable right now.
 2. That song sounds good, we should play it again.
 3. “Little Women” is my favorite movie, I have seen it five times.
 4. These oranges look very bright and taste really sweet.
 5. These jeans feel too tight, they must belong to my little sister.
 6. Lan’s car was blue until she damaged it and had it repainted.
 7. Did it sound natural?
 8. She appeared to be in her late forties.

ĐÁP ÁN:

Bài 1:

1 – look, 2 – is, 3 – seem, 4 – become,

5 – looked, 6 – was, 7 – tasted, 8 – are

Bài 2:

1 – feel, 2 – looks, 3 – is, 4 – look,

5 – feel, 6 – was, 7 – sound, 8 – appeared

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here