Học Tiếng Anh qua lời bài hát Shake It Off của Taylor Swift

0
1032

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi Mr English sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Shake It Off của nữ ca sĩ Taylor Swift một cách đầy đủ, rõ ràng nhất. Hãy cùng xem và tìm hiểu lời bài hát Shake It Off qua bài viết dưới đây của chúng tôi để học tiếng anh một cách dễ dàng bạn nhé.

SHAKE IT OFF

| Taylor Swift | Vietsub by Mr English

Shake It Off (With Lyrics) - Taylor Swift - YouTubeI stay out too late

Tôi hay đi chơi về khuya

Got nothing in my brain

Đầu óc thì rỗng tuếch

That’s what people say

Đấy là những gì mà người ta nói

(Umm, umm)

(Umm, umm)

That’s what people say

Người ta nói thế đấy

(Umm, umm)

(Umm, umm)

I go on too many dates (laugh)

Tôi có cả tá mảnh tình vắt vai

But I can’t make them stay

Mà chẳng giữ được anh nào

At least that’s what people say

Ít nhất đó là những điều người ta nói

(Umm, umm)

(Umm, umm)

That’s what people say

Người ta đồn đại thế đấy

(Umm, umm)

(Umm, umm)

But I keep cruising

Nhưng mà tôi cứ chơi bời

Can’t stop, won’t stop moving

Không ngừng lại được, sẽ không ngừng lên cao hơn

It’s like I got this music

Giống như có một thứ âm nhạc

In my mind,

Luôn tồn tại trong tâm trí tôi

Saying, “It’s gonna be alright.”

Nói rằng mọi sự sẽ ổn cả thôi

‘Cause the players gonna

Vì dân chơi là phải bất chấp hết

Play, play, play, play, play

Mà chơi nhiệt tình

And the haters gonna

Và lũ ghen ăn tức ở thì cả đời

Hate, hate, hate, hate, hate. Baby

Chỉ ganh tỵ

I’m just gonna

Cưng à, tôi sẽ

Shake, shake, shake, shake, shake

Rũ bỏ hết

Shake it off

Rũ bỏ sạch

(Oh, oh, oh)

(Oh, oh, oh)

Heartbreakers gonna

Những kẻ bạc tình sẽ chỉ

Break, break, break, break, break

Khiến cõi lòng tan nát

And the fakers gonna

Còn kẻ lừa đảo suốt đời chỉ

Fake, fake, fake, fake, fake. Baby

Giả tạo

I’m just gonna

Cưng à,

Shake, shake, shake, shake, shake

Tôi sẽ rũ bỏ hết

Shake it off

Rũ bỏ sạch,

I never miss a beat

Tôi không bao giờ hát lỡ nhịp

I’m lightning on my feet

Tôi tỏa sáng bằng chính đôi chân của mình

And that’s what they don’t see

Và đó là những điều mà người ta không thấy

(Umm, umm)

(Umm, umm)

That’s what they don’t see

Là điều mà họ không thấy

(Umm, umm)

(Umm, umm)

I’m dancing on my own

Tôi nhảy theo cách của tôi

(Dancing on my own)

(Nhảy theo cách của tôi)

I make the moves up as I go

Tôi tiến lên như thể tôi bước đi

(Moves up as I go)

(Tiến lên như thể tôi bước đi)

And that’s what they don’t know

Và đó là những điều mà người ta không thấy

(Umm, umm)

(Umm, umm)

That’s what they don’t know

Là những điều mà người ta không hiểu nổi

(Umm, umm)

(Umm, umm)

But I keep cruising

Nhưng mà tôi cứ chơi bời

Can’t stop, won’t stop grooving

Không ngừng lại được, sẽ không ngừng lên cao hơn

It’s like I got this music

Giống như có một thứ âm nhạc

In my mind

Luôn tồn tại trong tâm trí tôi

Saying. “It’s gonna be alright.”

Nói rằng mọi sự sẽ ổn cả thôi

‘Cause the players gonna

Vì dân chơi là phải bất chấp hết

Play, play, play, play, play

Mà chơi nhiệt tình

And the haters gonna

Và lũ ghen ăn tức ở thì cả đời

Hate, hate, hate, hate, hate. Baby

Chỉ ganh tỵ

I’m just gonna

Cưng à,

Shake, shake, shake, shake, shake

Tôi sẽ rũ bỏ hết

Shake it off

Rũ bỏ sạch

(Oh, oh, oh)

(Oh, oh, oh)

Heartbreakers gonna

Những kẻ bạc tình sẽ chỉ khiến cõi lòng

Break, break, break, break, break

Tan nát

And the fakers gonna

Còn kẻ lừa đảo suốt đời chỉ

Fake, fake, fake, fake, fake. Baby

Giả tạo

I’m just gonna

Cưng à,

Shake, shake, shake, shake, shake

Tôi sẽ rũ bỏ hết

Shake it off

Rũ bỏ sạch,

(Oh, oh, oh)

(Oh, oh, oh)

Shake it off

Rũ bỏ sạch,

I shake it off

Rũ bỏ sạch

I, I, I shake if off

Tôi sẽ rũ bỏ hết

I shake it off

Tôi sẽ rũ bỏ hết

I, I,

Tôi sẽ

(Oh, oh, oh)

(Oh, oh, oh)

Hey, hey, hey

Này, này, này

Just think while you’ve been getting down and out about the liars

Hãy nghĩ tới khi mà các cưng thất vọng và chán nản bởi những kẻ dối trá

And the dirty, dirty cheats of the world

Và với những trò đời dơ bẩn

You could’ve been getting down to this sick beat

Thì cưng cứ hòa mình vào giai điệu này

My ex-man brought his new girlfriend

Bạn trai cũ của tôi cua được bồ mới

She’s like “Oh my God!”

Cô ta trông rất là “Lạy Chúa tôi”

But I’m just gonna shake

Cơ mà tôi sẽ phớt lờ

And to the fella over there with the hella good hair

Và đám bạn đang ở ngoài kia với quả đầu cực ngầu

Won’t you come on over, baby?

Cưng có muốn đến đây

We can shake, shake, shake

Và chúng ta cùng lắc lắc lắc

Yeah, oh

Yeah, oh

‘Cause the players gonna play, play, play, play, play

Vì dân chơi là phải bất chấp hết mà chơi nhiệt tình

And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate

Và lũ ghen ăn tức ở thì cả đời chỉ ganh tỵ

I’m just gonna Shake, shake, shake, shake, shake

Cưng à, tôi sẽ rũ bỏ hết

I shake it off, I shake it off

Rũ bỏ sạch

(Oh, oh, oh)

(Oh, oh, oh)

Heartbreakers gonna break, break, break, break, break

Những kẻ bạc tình sẽ chỉ khiến cõi lòng tan nát

And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake. Baby

Còn kẻ lừa đảo suốt đời chỉ giả tạo

I’m just gonna Shake, shake, shake, shake, shake

Cưng à, tôi sẽ rũ bỏ hết

I shake it off, I shake it off

Rũ bỏ sạch, rũ bỏ sạch

(Oh, oh, oh)

(Oh, oh, oh)

Shake it off

Rũ bỏ sạch,

I shake it off

Rũ bỏ sạch

I, I, I shake if off

Tôi sẽ rũ bỏ hết

I shake it off

Tôi sẽ rũ bỏ hết

I, I,

Tôi sẽ rũ bỏ hết

(Oh, oh, oh)

(Oh, oh, oh)

Shake it off

Rũ bỏ sạch,

I shake it off

Rũ bỏ sạch

I, I, I shake it off

Tôi sẽ rũ bỏ hết

I shake it off

Tôi sẽ rũ bỏ hết

I, I, I shake it off

Tôi sẽ rũ bỏ hết

I shake it off

Tôi sẽ rũ bỏ hết

I, I, I shake it off

Tôi sẽ rũ bỏ hết

I shake it off

Tôi sẽ rũ bỏ hết

You’ve got to

Cưng cũng phải như vậy

I shake it off, I shake it off, I, I , I shake it off

Tôi sẽ rũ bỏ hết

————-

Nếu bạn muốn học tiếng Anh qua bài hát Shake It Off một cách hiệu quả và bài bản, hãy tìm hiểu và học theo phương pháp của Mr English.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here