Lời dịch bài hát Won’t Go Home Without You

0
1243

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi Eng4 Music sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của bài hát Won’t Go Home Without You của Maroon 5 một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

WON’T GO HOME WITHOUT YOU

| Maroon 5 | Vietsub by Eng4 Music

Lưu ý:
– Các bạn có thể xem video bài hát dưới chế độ song ngữ thông minh tại đây:

– Bạn có thể tìm hiểu phương pháp của Eng4 và học nhiều bài hát hơn tại website:

– Chúc bạn nghe nhạc vui vẻ!^^

I asked her to stay

Tôi cầu xin em ở lại

But she wouldn’t listen

Nhưng em lại không lắng nghe

She left before I had the chance to say

Em bỏ đi trước khi tôi có cơ hội để nói

Oh

Ôi

The words that would mend the things that were broken

Những lời nói có thể sẽ hàn gắn những điều đã đổ vỡ

But now it’s far too late, she’s gone away

Nhưng bây giờ đã quá trễ rồi, em đã bỏ đi

Every night you cry yourself to sleep

Mỗi đêm em nằm khóc một mình đi vào giấc ngủ

Thinking why does this happen to me?

Suy nghĩ tại sao điều này lại xảy ra với mình chứ?

Why does every moment have to be so hard?

Tại sao cuộc đời mình lại gặp nhiều khó khăn như vậy?

Hard to believe that

Rất khó để tin rằng

It’s not over tonight

Đêm nay sẽ chưa kết thúc đâu

Just give me one more chance to make it right

Chỉ cần cho anh một cơ hội để sửa chữa sai lầm

I may not make it through the night

Có thể anh sẽ không sống sót qua đêm nay

I won’t go home without you

Anh sẽ không về nhà nếu không có em

The taste of your breath, I’ll never get over

Mùi hương từ hơi thở của em, anh sẽ không bao giờ quên được

The noises that she make kept me awake

Những lời mắng nhiếc của em cứ làm anh thao thức

Oh

Ôi

The weight of things that remained unspoken

Gánh nặng của những lời nói chưa được nói ra

Built up so much it crushed us everyday

Dồn lại ngày càng nhiều và làm tổn thương chúng ta hằng ngày

Every night you cry yourself to sleep

Mỗi đêm em nằm khóc một mình đi vào giấc ngủ

Thinking why does this happen to me?

Suy nghĩ tại sao điều này lại xảy ra với mình chứ?

Why does every moment have to be so hard?

Tại sao lại gặp nhiều khó khăn như vậy?

Hard to believe that

Rất khó để tin rằng

It’s not over tonight

Đêm nay sẽ chưa kết thúc đâu

Just give me one more chance to make it right

Chỉ cần cho anh một cơ hội để sửa chữa sai lầm

I may not make it through the night

Có thể anh sẽ không thể sống sót qua đêm nay

I won’t go home without you

Anh sẽ không về nhà nếu không có em

It’s not over tonight

Mọi chuyện sẽ không kết thúc đêm nay đâu

Just give me one more chance to make it right

Chỉ cần cho anh một cơ hội để sửa chữa sai lầm

I may not make it through the night

Có thể anh sẽ không thể sống sót qua đêm nay

I won’t go home without you

Anh sẽ không về nhà nếu không có em

Of all the things I felt but never really shown

Trong tất cả những điều anh cảm nhận nhưng không bao giờ thực sự thể hiện ra

Perhaps the worst is that I ever let you go

Có lẽ điều tồi tệ nhất chính là anh đã để em ra đi

I should not ever let you go, oh oh oh

Anh không nên bao giờ để em đi, oh oh oh

It’s not over tonight

Đêm nay sẽ chưa kết thúc đâu

Just give me one more chance to make it right

Chỉ cần cho anh một cơ hội để sửa chữa sai lầm

I may not make it through the night

Có thể anh sẽ không thể sống sót qua đêm nay

I won’t go home without you

Anh sẽ không về nhà nếu không có em

It’s not over tonight

Đêm nay sẽ chưa kết thúc đâu

Just give me one more chance to make it right

Chỉ cần cho anh một cơ hội để sửa chữa sai lầm

I may not make it through the night

Có thể anh sẽ không thể sống sót qua đêm nay

I won’t go home without you

Anh sẽ không về nhà nếu không có em

—–

Nếu bạn muốn học tiếng Anh qua bài hát Won’t Go Home Without You một cách hiệu quả và bài bản, hãy tìm hiểu và học theo phương pháp của Eng4 Music.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here