Học Tiếng Anh qua lời bài hát Best Song Ever dễ nhất

0
967

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi Mr English sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Best Song Ever của nhóm nhạc One Direction một cách đầy đủ, rõ ràng nhất. Hãy cùng xem và tìm hiểu lời bài hát Best Song Ever qua bài viết dưới đây của chúng tôi để học tiếng anh một cách dễ dàng bạn nhé.

BEST SONG EVER

| One Direction | Vietsub by Mr English

Học Tiếng Anh qua lời bài hát Best Song Ever dễ nhấtMaybe it’s the way she walked

Có lẽ đó chính là cách em tiến đến

Straight into my heart and stole it

Trái tim tôi và đánh cắp nó

Through the doors and passed the guards

Vượt qua hàng rào ngăn cách và đám vệ sĩ

Just like she already owned it

Như thể em sẵn sàng chiếm đoạt tôi rồi

I said can you give it back to me

Tôi hỏi em rằng em có thể trả lại trái tim cho tôi được không?

She said never in your wildest dreams

Em đáp rằng cứ mơ đi cưng

And we danced all night to the best song ever

Và chúng ta đã nhảy múa suốt đêm với bài hát tuyệt vời nhất

We knew every line, now I can’t remember how it goes

Ta đã thuộc lòng từng câu chữ, và giờ tôi lại không thể nhớ nổi bài hát đó như thế nào

But I know that I won’t forget her

Nhưng tôi biết rằng mình sẽ không quên được cô ấy

Cause we danced all night to the best song ever

Vì chúng ta đã nhảy múa suốt đêm với bài hát tuyệt vời nhất

I think it went oh oh oh

Tôi nghĩ mọi chuyện đã diễn ra như vậy oh, oh, oh

I think it went yeah yeah yeah

Tôi nghĩ mọi chuyện đã diễn ra như thế yeah, yeah, yeah

I think it goes oooooh

Tôi nghĩ mọi chuyện là như vậy đấy

Said her name was Georgia Rose

Em nói tên em là Georgia Rose

And her daddy was a dentist

Và cha của em là một nha sĩ

Said I had a dirty mouth

Em nói rằng tôi hay nói thẳng mà không suy nghĩ

But she kissed me like she meant it

Thế nhưng em đã hôn tôi vì em yêu tôi

I said can I take you home with me

Tôi hỏi em rằng tôi có thể đưa em về nhà không?

She said never in your wildest dreams

Và em đáp cứ mơ đi cưng

And we danced all night to the best song ever

Và chúng ta đã nhảy múa suốt đêm với bài hát tuyệt vời nhất

We knew every line, now I can’t remember how it goes

Ta đã thuộc lòng từng câu chữ, và giờ tôi lại không thể nhớ nổi bài hát đó như thế nào

But I know that I won’t forget her

Nhưng tôi biết rằng mình sẽ không quên được cô ấy

Cause we danced all night to the best song ever

Vì chúng ta đã nhảy múa suốt đêm với bài hát tuyệt vời nhất

I think it went oh oh oh

Tôi nghĩ mọi chuyện đã diễn ra như vậy oh, oh, oh

I think it went yeah yeah yeah

Tôi nghĩ mọi chuyện đã diễn ra như thế yeah, yeah, yeah

I think it goes oooooh

Tôi nghĩ mọi chuyện là như vậy đấy

You know, I know, you know I’ll remember you

Em biết là tôi sẽ nhớ về em

And I know, you know, I know you’ll remember me

Và tôi biết là em cũng sẽ nhớ đến tôi

You know, I know, you know I’ll remember you

Em biết là tôi sẽ nhớ về em

And I know, you know, I hope you’ll remember

Và em biết là tôi hy vọng em sẽ nhớ

How we danced

Chúng ta đã nhảy múa như thế nào

And we danced all night to the best song ever

Và chúng ta đã nhảy múa suốt đêm với bài hát tuyệt vời nhất

We knew every line, now I can’t remember how it goes

Ta đã thuộc lòng từng câu chữ, và giờ tôi lại không thể nhớ nổi bài hát đó như thế nào

But I know that I won’t forget her

Nhưng tôi biết rằng mình sẽ không quên được cô ấy

Cause we danced all night to the best song ever

Vì chúng ta đã nhảy múa suốt đêm với bài hát tuyệt vời nhất

And we danced all night to the best song ever

Và chúng ta đã nhảy múa suốt đêm với bài hát tuyệt vời nhất

We knew every line, now I can’t remember how it goes

Ta đã thuộc lòng từng câu chữ, và giờ tôi lại không thể nhớ nổi bài hát đó như thế nào

But I know that I won’t forget her

Nhưng tôi biết rằng mình sẽ không quên được cô ấy

Cause we danced all night to the best song ever

Vì chúng ta đã nhảy múa suốt đêm với bài hát tuyệt vời nhất

I think it went oh oh oh

Tôi nghĩ mọi chuyện đã diễn ra như vậy oh, oh, oh

I think it went yeah yeah yeah

Tôi nghĩ mọi chuyện đã diễn ra như thế yeah, yeah, yeah

I think it goes oooooh

Tôi nghĩ mọi chuyện là như vậy đấy

Best song ever

Bài hát tuyệt vời nhất

It was the best song ever

Đó là bài hát tuyệt vời nhất

—–

Nếu bạn muốn học tiếng Anh qua bài hát Best Song Ever một cách hiệu quả và bài bản, hãy tìm hiểu và học theo phương pháp của Mr English.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here