Học Tiếng Anh qua lời bài hát Counting Stars của ban nhạc Onerepublic

0
1070

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi Mr English sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Counting Stars của ban nhạc Onerepublic một cách đầy đủ, rõ ràng nhất. Hãy cùng xem và tìm hiểu lời bài hát Counting Stars qua bài viết dưới đây của chúng tôi để học tiếng anh một cách dễ dàng bạn nhé.

COUNTING STARS

| OneRepublic | Vietsub by Mr English

Học Tiếng Anh qua lời bài hát Counting Stars của ban nhạc Onerepublic

Học Tiếng Anh qua lời bài hát Counting Stars của ban nhạc Onerepublic

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep

Gần đây anh hay mất ngủ

Dreaming about the things that we could be

Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có

But, baby I’ve been, I’ve been praying hard

Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều

Said no more counting dollars, we’ll be counting stars

Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao

Yeah, we’ll be counting stars

Chúng ta sẽ cùng đếm những vì sao

I see this life like a swinging vine

Anh nhận thấy cuộc đời này như một cành cây lung lay

Swing my heart across the line

Lay động trái tim anh vượt qua giới hạn

In my face is flashing signs

Và gương mặt anh đang biểu hiện điều đó

Seek it out and ye shall find

Tìm đi rồi em sẽ tìm thấy

Old but I’m not that old

Già dặn nhưng anh không phải già có tuổi

Young but I’m not that bold

Trẻ trung nhưng anh không dạn dĩ

And I don’t think the world is sold

Anh không nghĩ thế giới này đã bị bán đi

I’m just doing what we’re told

Anh chỉ làm những điều mà chúng ta được chỉ bảo

And I feel something so right by doing the wrong thing

Làm điều sai trái anh lại có cảm giác thật tuyệt

And I feel something so wrong by doing the right thing

Và khi làm điều đúng đắn anh lại có cảm giác thật sai lầm

I could lie, couldn’t l, couldn’t l

Anh có thể lừa dối, liệu anh có thể

Every thing that kills me makes me feel alive

Những thứ tưởng như giết chết anh lại khiến anh tràn đầy sống

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep

Gần đây anh hay mất ngủ

Dreaming about the things that we could be

Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có

But, baby I’ve been, I’ve been praying hard

Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều

Said no more counting dollars, we’ll be counting stars

Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep

Gần đây anh hay mất ngủ

Dreaming about the things that we could be

Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có

But, baby I’ve been, I’ve been praying hard

Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều

Said no more counting dollars, we’ll be-we’ll be counting stars

Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao

I feel her love and I feel it burn

Anh cảm nhận được tình yêu của em và anh cảm giác nó đốt cháy

Down this river every time

Con sông này

Hope is our four-letter word

Hy vọng là một từ có bốn chữ

Make that money watch it burn

Kiếm tiền và nhìn chúng bị thiêu rụi

Old but, I’m not that old

Già dặn nhưng anh không phải già có tuổi

Young, but I’m not that bold

Trẻ trung nhưng anh không dạn dĩ

I don’t think the world is sold

Anh không nghĩ thế giới này đã bị bán đi

I’m just doing what we’re told

Anh chỉ làm những điều mà chúng ta được chỉ bảo

And I feel something so wrong by doing the right thing

Và khi làm điều đúng đắn anh lại có cảm giác thật sai lầm

I could lie, couldn’t l, couldn’t l

Anh có thể lừa dối, liệu anh có thể

Everything that drowns me makes me wanna fly

Những thứ tưởng như dìm chết anh lại khiến anh muốn được bay cao

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep

Gần đây anh hay mất ngủ

Dreaming about the things that we could be

Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có

But, baby I’ve been, I’ve been praying hard

Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều

Said no more counting dollars, we’ll be counting stars

Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep

Gần đây anh hay mất ngủ

Dreaming about the things that we could be

Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có

But, baby I’ve been, I’ve been praying hard

Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều

Said no more counting dollars, we’ll be-we’ll be counting stars

Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao

Take that money watch it burn

Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi

Sink in the river the lessons I learned

Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch

Take that money watch it burn

Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi

Sink in the river the lessons I learned

Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch

Take that money watch it burn

Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi

Sink in the river the lessons I learned

Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch

Take that money watch it burn

Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi

Sink in the river the lessons I learned

Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch

Everything that kills me

Những thứ tưởng như giết chết anh

Makes me feel alive

Lại khiến anh tràn đầy sống

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep

Gần đây anh hay mất ngủ

Dreaming about the things that we could be

Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có

But, baby I’ve been, I’ve been playing hard

Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều

Said no more counting dollars, we’ll be counting stars

Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep

Gần đây anh hay mất ngủ

Dreaming about the things that we could be

Mơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có

But, baby I’ve been, I’ve been playing hard

Nhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều

Said no more counting dollars, we’ll be-we’ll be counting stars

Rằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao

Take that money watch it burn

Hãy lấy hết tiền đi và nhìn chúng bị thiêu rụi

Sink in the river the lessons I learned

Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch

Take that money watch it burn

Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi

Sink in the river the lessons I learned

Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch

Take that money watch it burn

Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi

Sink in the river the lessons I learned

Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch

Take that money watch it burn

Hãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi

Sink in the river the lessons I learned

Đắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch

————-

Nếu bạn muốn học tiếng Anh qua bài hát Counting Stars một cách hiệu quả và bài bản, hãy tìm hiểu và học theo phương pháp của Mr English.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here