Học Tiếng Anh qua lời bài hát Happy của ca sĩ Pharrell Williams

0
1050

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi Mr English sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Happy của nam ca sĩ Pharrell Williams một cách đầy đủ, rõ ràng nhất. Hãy cùng xem và tìm hiểu lời bài hát Happy qua bài viết dưới đây của chúng tôi để học tiếng anh một cách dễ dàng bạn nhé.

HAPPY

| Pharrell Williams | Vietsub by Mr English

Học Tiếng Anh qua lời bài hát Happy của ca sĩ Pharrell Williams[Verse 1:]

It might seem crazy what I’m about to say

Những điều tôi sắp nói ra đây nghe có vẻ điên rồ

Sunshine she’s here, you can take a break

Ánh ban mai đến rồi kìa, bạn có thể nghỉ ngơi

I’m a hot air balloon that could go to space

Tôi như quả khinh khí cầu có thể bay vào không gian

With the air, like I don’t care, baby, by the way

Có không khí xung quanh thì tôi cũng chẳng quan tâm, bạn à

[Chorus:]

Because I’m happy

Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc

Clap along if you feel like a room without a roof

Vỗ tay nào nếu bạn cảm thấy giống như một căn phòng không có mái

Because I’m happy

Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc

Clap along if you feel like happiness is the truth

Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy hạnh phúc là có thật

Because I’m happy

Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc

Clap along if you know what happiness is to you

Vỗ tay nào, nếu bạn biết hạnh phúc là dành cho bạn

Because I’m happy

Bởi vì tôi cảm thấy hạnh phúc

Clap along if you feel like that’s what you wanna do

Vỗ tay nào, nếu bạn cảm thấy đó là những gì bạn muốn làm

[Verse 2:]

Here come bad news talking this and that

Những tin xấu đến lan truyền chuyện này chuyện nọ

Well, give me all you got, and don’t hold it back

Hãy trao tôi tất cả những gì bạn có, đừng do dự làm gì

Well, I should probably warn you I’ll be just fine

Có lẽ tôi nên báo trước với bạn rằng tôi sẽ ổn thôi

No offense to you, don’t waste your time

Không có ý xúc phạm bạn đâu, nhưng mà đừng lãng phí thời gian của bạn

Here’s why

Đây là lý do

[Chorus]

Hey

Go

Uh

[Bridge:]

Bring me down; can’t nothing

Làm tôi suy sụp đi; không có gì có thể

Bring me down; my level’s too high

Làm tôi suy sụp được; tôi quá mạnh mẽ

Bring me down; can’t nothing

Làm tôi suy sụp đi; không có gì có thể

Bring me down, I said

Làm tôi suy sụp được; tôi nói

Bring me down; can’t nothing

Làm tôi suy sụp đi; không có gì có thể

Bring me down; my level’s too high

Làm tôi suy sụp được; tôi quá mạnh mẽ

Bring me down; can’t nothing

Làm tôi suy sụp đi; không có gì có thể

Bring me down; I said

Làm tôi suy sụp được; tôi nói như vậy

[Chorus 2x]

Hey

Go

Uh

(Happy) [repeats]

Bring me down; can’t nothing

Làm tôi suy sụp đi; không có gì có thể

Bring me down; my level’s too high

Làm tôi suy sụp được; tôi quá mạnh mẽ

Bring me down; can’t nothing

Làm tôi suy sụp đi; không có gì có thể

Bring me down; I said

Làm tôi suy sụp được; tôi nói như vậy

[Chorus 2x]

Hey

C’mon

————

Nếu bạn muốn học tiếng Anh qua bài hát Happy một cách hiệu quả và bài bản, hãy tìm hiểu và học theo phương pháp của Mr English

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here