Học Tiếng Anh qua lời bài hát History của nhóm nhạc One Direction

0
758

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi Mr English sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát History của nhóm nhạc One Direction một cách đầy đủ, rõ ràng nhất. Hãy cùng xem và tìm hiểu lời bài hát History qua bài viết dưới đây của chúng tôi để học tiếng anh một cách dễ dàng bạn nhé.

HISTORY

| One Direction | Vietsub by Mr English

Học Tiếng Anh qua lời bài hát History của nhóm nhạc One DirectionYou’ve gotta help me, I’m losing my mind

Cậu phải giúp tôi, tôi đang mất trí rồi

Keep getting the feeling you wanna leave this all behind

Cứ có cảm giác rằng cậu muốn bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau

Thought we were going strong

Cứ nghĩ rằng chúng ta rất gắn bó

I thought we were holding on

Tôi cứ nghĩ rằng chúng ta rất đoàn kết

Aren’t we?

Có phải không?

No, they don’t teach you this in school

Không, họ không dạy cho cậu điều này ở trường học

Now my heart’s breaking and I don’t know what to do

Bây giờ trái tim tôi tan vỡ và tôi không biết phải làm gì cả

Thought we were going strong

Cứ nghĩ rằng chúng ta rất gắn bó

Thought we were holding on

Cứ nghĩ rằng chúng ta rất đoàn kết

Aren’t we?

Có phải không?

You and me got a whole lot of history, oh

Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ

We could be the greatest team that the world has ever seen

Chúng ta có thể là một nhóm nhạc vĩ đại nhất thế giới

You and me got a whole lot of history, oh

Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ

So don’t let it go, we can make some more, we can live forever

Vì vậy đừng bỏ cuộc, chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa, chúng ta có thể sẽ được ghi danh mãi mãi

All of the rumours, all of the fights

Tất cả những tin đồn, tất cả những cuộc chiến

But we always find a way to make it out alive

Nhưng chúng ta vẫn luôn luôn tìm thấy được lối thoát

Thought we were going strong

Cứ nghĩ rằng chúng ta rất gắn bó

Thought we were holding on

Cứ nghĩ rằng chúng ta rất đoàn kết

Aren’t we?

Có phải không?

You and me got a whole lot of history, oh

Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ

We could be the greatest team that the world has ever seen

Chúng ta có thể là một nhóm nhạc vĩ đại nhất thế giới

You and me got a whole lot of history, oh

Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ

So don’t let it go, we can make some more, we can live forever

Vì vậy đừng bỏ cuộc, chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa, chúng ta có thể sẽ được ghi danh mãi mãi

Mini bars, expensive cars, hotel rooms, and new tattoos

Quầy bar, xe hơi đắt tiền, phòng khách sạn, và các hình xăm mới

The good champagne, and private planes, but they don’t mean anything

Rượu sâm banh ngon, và máy bay riêng, nhưng chúng ta không cần bất cứ cái gì

Cause’ the truth is out, I realize that without you here life is just a lie

Bởi vì sự thật đã bị lộ ra ngoài, tôi nhận ra rằng không có cậu ở đây thì đó chỉ là một lời nói dối

This is not the end

Đây không phải là sự kết thúc

We can make it, you know it, you know

Bọn tôi có thể làm cho cậu hiểu ra, cậu biết đấy, cậu hiểu mà

You and me got a whole lot of history, oh

Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ

We could be the greatest team that the world has ever seen

Chúng ta có thể là một nhóm nhạc vĩ đại nhất thế giới

You and me got a whole lot of history, oh

Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ

So don’t let it go, we can make some more, we can live forever

Vì vậy đừng bỏ cuộc, chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa, chúng ta có thể sẽ được ghi danh mãi mãi

You and me got a whole lot of history, oh

Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ

We could be the greatest team that the world has ever seen

Chúng ta có thể là một nhóm nhạc vĩ đại nhất thế giới

You and me got a whole lot of history, oh

Cậu và tôi có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ

So don’t let it go, we can make some more, we can live forever

Vì vậy đừng bỏ cuộc, chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa, chúng ta có thể sẽ được ghi danh mãi mãi

So don’t let me go

Vì vậy, đừng để tôi đi

We can live forever

Chúng ta có thể sẽ được ghi danh mãi mãi

Baby don’t you know

Bạn thân, cậu không biết ư

We can live forever

Chúng ta có thể sẽ được ghi danh mãi mãi

———

Nếu bạn muốn học tiếng Anh qua bài hát History một cách hiệu quả và bài bản, hãy tìm hiểu và học theo phương pháp của Mr English.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here