Học Tiếng Anh qua lời bài hát La La La của Naughty Boy

0
890

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi Mr English sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của bài hát La La La của ban nhạc Naughty Boy một cách đầy đủ, rõ ràng nhất. Hãy cùng xem và tìm hiểu lời bài hát La La La qua bài viết dưới đây của chúng tôi để học tiếng anh một cách dễ dàng bạn nhé.

LA LA LA

| Naughty Boy | Vietsub by Mr English

Học Tiếng Anh qua lời bài hát La La La của Naughty BoyLa la, la la la la la la na na na na na

La la, la la la la la na na na na na

Hush, don’t speak

Im lặng đi, đừng nói nữa

When you spit your venom, keep it shut I hate it

Khi anh phun ra những lời cay độc, hãy câm miệng đi, tôi ghét điều đó

When you hiss and preach

Khi anh cứ rít lên và dạy đời tôi

About your new messiah ’cause your theories catch fire

Về đấng cứu thế mới bởi vì lí thuyết của anh được ủng hộ

I can’t find your silver lining

Tôi chẳng thấy anh có gì tốt đẹp

I don’t mean to judge

Tôi không muốn phán xét

But when you read your speech, it’s tiring

Nhưng mà khi anh đọc bài diễn thuyết, thật mệt mỏi

Enough is enough

Thế là đủ lắm rồi

I’m covering my ears like a kid

Tôi che hai tai mình lại như một đứa trẻ

When your words mean nothing, I go la la la

Khi những lời nói của anh chẳng có ý nghĩa gì, tôi ngân nga la la la

I’m turning up the volume when you speak

Tôi tăng âm thanh thật to khi anh nói

‘Cause if my heart can’t stop it, I’ll find a way to block it

Vì nếu trái tim tôi không thể dừng điều đó lại được, tôi sẽ tìm cách khác chặn nó lại

I go la la, la la la la la la na na na na na

Tôi ngân nga la la, la la la la la na na na na na

I find a way to block it, I go

Tôi tìm cách khác chặn nó lại, tôi ngân nga

La la, la la la la la la na na na na na

La la na na, la la la la la na na na na na

If our love is running out of time

Nếu tình yêu của chúng ta sắp đến hồi kết

I won’t count the hours, rather be a coward

Tôi sẽ không đếm từng giờ đâu, thà là kẻ nhát gan

When our words collide

Khi chúng ta có xung đột

I’m gonna drown you out before I lose my mind

Tôi sẽ át tiếng của anh trước khi tôi mất trí

I can’t find your silver lining

Tôi chẳng thấy anh có gì tốt đẹp

I don’t mean to judge

Tôi không muốn phán xét

But when you read your speech, it’s tiring

Nhưng mà khi anh đọc bài diễn thuyết, thật mệt mỏi

Enough is enough

Thế là đủ lắm rồi

I’m covering my ears like a kid

Tôi che hai tai mình lại như một đứa trẻ

When your words mean nothing, I go la la la

Khi những lời nói của anh chẳng có ý nghĩa gì, tôi ngân nga la la la

I’m turning off the volume when you speak

Tôi tăng âm thanh thật to khi anh nói

‘Cause if my heart can’t stop it, I find a way to block it

Vì nếu trái tim tôi không thể dừng điều đó lại được, tôi sẽ tìm cách khác chặn nó lại

I go la la, la la la la la la na na na na na

Tôi ngân nga la la, la la la la la na na na na na

I find a way to block it, I go

Tôi tìm cách khác chặn nó lại, tôi ngân nga

La la, la la la la la la na na na na na

La la, la la la la la na na na na na

I find a way to block it, I go

Tôi tìm cách khác chặn nó lại, tôi ngân nga

La la, la la la la la la na na na na na

La la, la la la la la na na na na na

I find a way to block it, I go

Tôi tìm cách khác chặn nó lại, tôi ngân nga

La la, la la la la la la na na na na na

La la, la la la la la na na na na na

I’m covering my ears like a kid

Tôi che hai tai mình lại như một đứa trẻ

When your words mean nothing, I go la la la

Khi những lời nói của anh chẳng có ý nghĩa gì, tôi ngân nga la la la

I’m turning off the volume when you speak

Tôi tăng âm thanh thật to khi anh nói

Cause if my heart can’t stop it, I’ll find a way to block it

Vì nếu trái tim tôi không thể dừng điều đó lại được, tôi sẽ tìm cách khác chặn nó lại

I go

Tôi ngân nga

I’m covering my ears like a kid

Tôi che hai tai mình lại như một đứa trẻ

When your words mean nothing, I go la la la

Khi những lời nói của anh chẳng có ý nghĩa gì, tôi ngân nga la la la

I’m turning off the volume when you speak

Tôi tăng âm thanh thật to khi anh nói

Cause if my heart can’t stop it, I’ll find a way to block it

Vì nếu trái tim tôi không thể dừng điều đó lại được, tôi sẽ tìm cách khác chặn nó lại

I go

Tôi ngân nga

La la, la la la la la la na na na na na

La la, la la la la la la na na na na na

Học Tiếng Anh qua lời bài hát La La La của Naughty BoyNếu bạn muốn học tiếng Anh qua bài hát La La La một cách hiệu quả và bài bản, hãy tìm hiểu và học theo phương pháp của Mr English.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here