Học Tiếng Anh qua lời bài hát Something Right của Westlife

0
619

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi Mr English sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Something Right của nhóm nhạc Westlife một cách đầy đủ, rõ ràng nhất. Hãy cùng xem và tìm hiểu lời bài hát Something Right qua bài viết dưới đây của chúng tôi để học tiếng anh một cách dễ dàng bạn nhé.

SOMETHING RIGHT

| Westlife | Vietsub by Mr English

Học Tiếng Anh qua lời bài hát Something Right của WestlifeNever thought that I’d be so inspired

Chưa bao giờ anh nghĩ mình có nhiều cảm hứng đến vậy

Never thought that I’d find the higher truth

Chưa bao giờ nghĩ anh sẽ tìm ra một sự thật hơn thế

I believed that love was overrated

Anh tin rằng tình yêu luôn được đánh giá quá cao

‘Till the moment I found you

Cho đến khoảnh khắc anh tìm thấy em

Now baby I know I don’t deserve

Em yêu giờ anh biết mình không xứng

The love you give me

Với tình yêu em dành cho anh

But now I understand that

Nhưng giờ đây anh đã hiểu ra rằng

If you want me I must be doing something right

Nếu em muốn anh sẽ làm một điều gì đó thật đúng đắn

I got nothing left to prove

Anh không có điều gì để chứng minh

And it’s all because of you

Và tất cả đều vì em

So if you need me

Vì vậy nếu em cần anh

And baby I make you feel alive

Em yêu anh sẽ khiến em cảm thấy mình đang tồn tại

I know I must be doing

Anh biết mình phải cần làm điều gì đó

Doing something right

Làm điều gì đó đúng đắn

It’s because of you I feel so lifted

Bởi vì em mà anh cảm thấy mình như được chắp cánh

I’ve been looking at my life from higher ground

Anh nhìn cuộc sống mình từ một phương trời cao

Never thought that I’d be so elated

Chưa bao giờ anh thấy mình phấn khởi đến vậy

You’re the one who turned it all around

Em là người khiến tất cả đảo ngược

Now baby, I didn’t know myself

Giờ đây em yêu, anh không hiểu hết bản thân mình

Until you changed me

Đến khi em thay đổi anh

And made me understand that

Và khiến anh hiểu rằng

If you want me I must be doing something right

Nếu em muốn anh sẽ làm một điều gì đó thật đúng đắn

I got nothing left to prove

Anh không có điều gì để chứng minh

And it’s all because of you

Và tất cả đều vì em

So if you need me

Vì vậy nếu em cần anh

And baby I make you feel alive

Em yêu anh sẽ khiến em cảm thấy mình đang tồn tại

I know I must be doing

Anh biết mình phải cần làm điều gì đó

Doing something right

Làm điều gì đó đúng đắn

And baby I know I don’t deserve the love you give me

Và em yêu anh biết mình không xứng đáng với tình yêu em trao

But I don’t really care, cause

Nhưng anh thực sự không quan tâm vì

If you want me I must be doing something right

Nếu em muốn anh sẽ làm một điều gì đó thật đúng đắn

I got nothing left to prove

Anh không có điều gì để chứng minh

And it’s all because of you

Và tất cả đều vì em

So if you need me

Vì vậy nếu em cần anh

And baby I make you feel alive

Em yêu anh sẽ khiến em cảm thấy mình đang tồn tại

I know I must be doing (I know I must be doing)

Anh biết mình phải cần làm điều gì đó

Doing something right (Doing something right)

Làm điều gì đó đúng đắn

Yeah yeah

Yeah yeah

Something right

Điều gì đó đúng đắn

So if you need me

Vì vậy nếu em cần anh

And baby I make you feel alive

Em yêu anh sẽ khiến em cảm thấy mình đang tồn tại

I know I must be doing (I know I must be doing)

Anh biết mình phải cần làm điều gì đó

Something right

Điều gì đó đúng đắn

Yeah yeah

Yeah yeah

Something right

Điều gì đó đúng đắn

————-

Nếu bạn muốn học tiếng Anh qua bài hát Something Right một cách hiệu quả và bài bản, hãy tìm hiểu và học theo phương pháp của Mr English.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here