Học Tiếng Anh qua lời bài hát The Climb của Miley Cyrus

0
1007

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi Mr English sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của bài hát The Climb của nữ ca sĩ Miley Cyrus một cách đầy đủ, rõ ràng nhất. Hãy cùng xem và tìm hiểu lời bài hát The Climb qua bài viết dưới đây của chúng tôi để học tiếng anh một cách dễ dàng bạn nhé.

THE CLIMB

| Miley Cyrus | Vietsub by Mr English

Học Tiếng Anh qua lời bài hát The Climb của Miley CyrusI can almost see it

Tôi gần như thấy được nó

That dream I’m dreaming but

Giấc mơ mà mình mong ước nhưng

There’s a voice inside my head saying

Có một giọng nói vang vọng trong đầu tôi

You’ll never reach it

Bạn chẳng bao giờ đạt được điều đó đâu

Every step I’m taking

Mỗi bước tôi đang đi

Every move I make feels

Mỗi bước tôi thực hiện có cảm giác như là

Lost with no direction

Đang mất đi phương hướng

My faith is shaking but I

Niềm tin của tôi đang lung lay, nhưng tôi

Gotta keep trying

Phải tiếp tục cố gắng

Gotta keep my head held high

Phải tiếp tục ngẩng cao đầu lên

There’s always gonna be another mountain

Cuộc sống lúc nào cũng đầy thử thách

I’m always gonna wanna make it move

Tôi sẽ phải luôn vượt qua nó

Always gonna be an uphill battle

Luôn có những thứ cần đấu tranh

Sometimes I’m gonna have to lose

Đôi lúc tôi cũng sẽ gục ngã

Ain’t about how fast I get there

Không cần biết tôi đến đích nhanh hay chậm

Ain’t about what’s waiting on the other side

Không cần biết điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước

It’s the climb

Quan trọng chỉ là hành trình

The struggles I’m facing

Những cuộc chiến mà tôi đang đối mặt

The chances I’m taking

Những cơ hội mà tôi đang nắm bắt

Sometimes it might knock me down but

Đôi lúc chúng đánh gục tôi nhưng

No, I’m not breaking

Không, tôi sẽ không gục ngã

I may not know it

Có thể tôi không biết điều này

But these are the moments that

Nhưng chúng chính là những khoảnh khắc

I’m gonna remember most, yeah

Tôi sẽ ghi nhớ mãi

Just gotta keep going

Phải tiếp tục tiến lên

And I

Và tôi

I got to be strong

Tôi phải mạnh mẽ

Just keep pushing on

Tôi phải tiếp tục nỗ lực

‘Cause there’s always gonna be another mountain

Vì cuộc sống lúc nào cũng đầy thử thách

I’m always gonna wanna make it move

Tôi sẽ phải luôn vượt qua nó

Always gonna be an uphill battle

Luôn có những thứ cần đấu tranh

Sometimes I’m gonna have to lose

Đôi lúc tôi cũng sẽ gục ngã

Ain’t about how fast I get there

Không cần biết tôi đến đích nhanh hay chậm

Ain’t about what’s waiting on the other side

Không cần biết điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước

It’s the climb

Quan trọng chỉ là hành trình

Học Tiếng Anh qua lời bài hát The Climb của Miley CyrusThere’s always gonna be another mountain

Cuộc sống lúc nào cũng đầy thử thách

I’m always gonna wanna make it move

Tôi sẽ phải luôn vượt qua nó

Always gonna be an uphill battle

Luôn có những thứ cần đấu tranh

Sometimes I’m gonna have to lose

Đôi lúc tôi cũng sẽ gục ngã

Ain’t about how fast I get there

Không cần biết tôi đến đích nhanh hay chậm

Ain’t about what’s waiting on the other side

Không cần biết điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước

It’s the climb

Quan trọng chỉ là hành trình

Yeah

Yeah

Keep on moving

Tiếp tục tiến lên

Keep climbing

Tiếp tục vượt qua

Keep the faith, baby

Giữ lấy niềm tin

It’s all about

Quan trọng là

The climb

Hành trình

Keep the faith

Giữ lấy niềm tin

Keep the faith

Giữ lấy niềm tin

————-

Nếu bạn muốn học tiếng Anh qua bài hát The Climb  một cách hiệu quả và bài bản, hãy tìm hiểu và học theo phương pháp của Mr English.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here