Học Tiếng Anh qua lời bài hát Too Little Too Late của Jojo

0
746

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi Mr English sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Too Little Too Late của nữ ca sĩ Jojo một cách đầy đủ, rõ ràng nhất. Hãy cùng xem và tìm hiểu lời bài hát Too Little Too Late qua bài viết dưới đây của chúng tôi để học tiếng anh một cách dễ dàng bạn nhé.

TOO LITTLE TOO LATE

| Jojo | Vietsub by Mr English

Học Tiếng Anh qua lời bài hát Too Little Too Late của JojoCome with me

Hãy đến với anh

Stay the night

Hãy ở lại đêm nay

You say the words but boy it don’t feel right

Anh nói những lời ấy nhưng em cảm thấy không thật lòng chút nào

What do ya expect me to say (You know it’s just too little too late)

Anh trông đợi em nói điều gì đây? (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn)

You take my hand

Anh nắm lấy tay em

And you say you’ve changed

Và nói rằng anh đã thay đổi

But boy you know your begging don’t fool me

Nhưng anh à anh biết không sự cầu xin của anh không lừa được em đâu

Because to you it’s just a game (You know it’s just too little too late)

Bởi vì với anh em biết đây chỉ là cuộc vui mà thôi (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn)

So let me on down

Vì vậy hãy buông em ra

‘Cause time has made me strong

Bởi vì thời gian đã khiến em trở nên mạnh mẽ

I’m starting to move on

Em đang bắt đầu quên đi quá khứ

I’m gonna say this now

Em sẽ nói điều này ngay lúc này

Your chance has come and gone

Cơ hội của anh đã đến và đi

And you know…

Và anh biết đấy…

It’s just too little too late

Tất cả đã quá muộn rồi

A little too wrong

Đã quá sai lầm rồi

And I can’t wait

Và em không thể chờ đợi thêm nữa

But you know all the right things to say (You know it’s just too little too late)

Nhưng anh luôn biết nói những lời đúng đắn (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn)

You say you dream of my face

Anh nói anh mơ về em

But you don’t like me

Nhưng anh đâu có thích em

You just like the chase

Anh chỉ thích trò theo đuổi

To be real

Thực sự là

It doesn’t matter anyway (You know it’s just too little too late)

Điều đó chẳng còn quan trọng nữa (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn)

Yeah yeaaahhh… It’s just too little too late… Mhmmm

Yeah yeaaahhh…Tất cả đã quá muộn rồi… Mhmmm

I was young

Em còn trẻ

And in love

Và đã yêu

I gave you everything

Em đã trao cho anh tất cả

But it wasn’t enough

Nhưng thế vẫn chưa đủ

And now you wanna communicate (You know it’s just too little too late)

Và giờ đây anh lại muốn nói chuyện với em (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn)

Go find someone else

Hãy đi mà kiếm một ai khác

I’m letting you go

Em sẽ từ bỏ anh

I’m loving myself

Em sẽ tự trân trọng mình

You got a problem

Anh có khó khăn

But don’t come asking me for help

Thì đừng có đến mà xin em giúp đỡ

‘Cause you know…

Vì anh biết đấy…

It’s just too little too late

Tất cả đã quá muộn rồi

A little too wrong

Đã quá sai lầm rồi

And I can’t wait

Và em không thể chờ đợi thêm nữa

But you know all the right things to say (You know it’s just too little too late)

Nhưng anh luôn biết nói những lời đúng đắn (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn)

You say you dream of my face

Anh nói anh mơ về em

But you don’t like me

Nhưng anh đâu có thích em

You just like the chase

Anh chỉ thích trò theo đuổi

To be real

Thực sự là

It doesn’t matter anyway (You know it’s just too little too late)

Điều đó chẳng còn quan trọng nữa (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn)

I can love with all of my heart, baby

Em có thể yêu với cả con tim mình, anh yêu

I know I have so much to give (I have so much to give)

Em biết em trao đi quá nhiều điều (Em trao đi quá nhiều điều)

With a player like you I don’t have a prayer

Với một tay chơi như anh, em không cần một lời khẩn cầu nào nữa

That’s no way to live

Không thể sống thế được

Ohhhh… mmm nooo

Ohhhh… mmm không

It’s just too little too late

Tất cả đã quá muộn rồi

Yeaahhhh…

Yeaahhhh…

It’s just too little too late

Tất cả đã quá muộn rồi

A little too wrong

Đã quá sai lầm rồi

And I can’t wait

Và em không thể chờ đợi thêm nữa

But you know all the right things to say (You know it’s just too little too late)

Nhưng anh luôn biết nói những lời đúng đắn (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn)

You say you dream of my face

Anh nói anh mơ về em

But you don’t like me

Nhưng anh đâu có thích em

You just the chase

Anh chỉ thích trò theo đuổi

To be real

Thực sự là

It doesn’t matter anyway (You know it’s just too little too late)

Điều đó chẳng còn quan trọng nữa (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn)

You know it’s just too little too late

Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn

It’s just too little too late

Tất cả đã quá muộn rồi

A little too wrong

Đã quá sai lầm rồi

And I can’t wait

Và em không thể chờ đợi thêm nữa

But you know all the right things to say (You know it’s just too little too late)

Nhưng anh luôn biết nói những lời đúng đắn (Anh có biết rằng tất cả đã quá muộn)

—————–

Nếu bạn muốn học tiếng Anh qua bài hát Too Little Too Late một cách hiệu quả và bài bản, hãy tìm hiểu và học theo phương pháp của Mr English.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here