Học Tiếng Anh qua lời bài hát Us Against The World của Westlife

0
948

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi Mr English sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của bài hát Us Against The World của nhóm nhạc Westlife một cách đầy đủ, rõ ràng nhất. Hãy cùng xem và tìm hiểu lời bài hát Us Against The World qua bài viết dưới đây của chúng tôi để học tiếng anh một cách dễ dàng bạn nhé.

US AGAINST THE WORLD

| Westlife | Vietsub by Mr English

Học Tiếng Anh qua lời bài hát Us Against The World của WestlifeYou and I, we’ve been at it so long

Em và anh, chúng ta đã chịu tình cảnh này quá lâu rồi

I still got the strongest fire

Trong anh vẫn giữ được ngọn lửa cháy mãnh liệt

You and I, we still know how to talk

Em và anh, chúng ta vẫn biết cách thấu hiểu nhau ra sao

Know how to walk that wire

Biết cách vượt qua mọi khó khăn

Sometimes I feel like

Đôi lúc anh cảm thấy như

The world is against me

Thế giới đang quay lưng lại với mình

The sound of your voice, baby

Giọng nói thân thương của em, em yêu

That’s what saves me

Chính là thứ đã cứu lấy anh

When we’re together I feel so invincible

Khi chúng ta bên nhau, anh cảm thấy không thể bị đánh bại

Cause it’s us against the world

Bởi vì chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới

You and me against them all

Anh và em cùng đối mặt với tất cả

If you listen to these words

Nếu em lắng nghe được những lời này

Know that we are standing tall

Hãy biết rằng chúng ta rất đáng tự hào

I don’t ever see the day that

Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà

I won’t catch you when you fall

Anh sẽ không đỡ lấy em khi em gục ngã

Cause it’s us against the world tonight

Vì đêm nay chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới này

Us against the world

Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới

Against the world

Đối mặt với cả thế giới

There’ll be days

Sẽ có những ngày

We’ll be on different sides but

Chúng ta sẽ đối mặt với nhau nhưng

That doesn’t last too long

Điều đó sẽ không kéo dài được lâu đâu

We find ways to get it on track

Chúng ta sẽ tìm cách để mọi thứ trở lại đúng hướng

And know how to turn back on

Và biết cách để quay trở lại

Sometimes I feel

Đôi lúc anh cảm thấy

I can’t keep it together

Anh không thể giữ bình tĩnh

Then you hold me close

Nhưng em đã giữ anh thật chặt

And you make it better

Và em làm mọi chuyện tốt đẹp hơn

Học Tiếng Anh qua lời bài hát Us Against The World của WestlifeWhen I’m with you

Khi anh ở cạnh em

I can feel so unbreakable

Anh cảm thấy mình sẽ không bao giờ gục ngã

Cause it’s us against the world

Bởi vì chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới

You and me against them all

Anh và em cùng đối mặt với tất cả

If you listen to these words

Nếu em lắng nghe được những lời này

Know that we are standing tall

Hãy biết rằng chúng ta rất đáng tự hào

I don’t ever see the day that

Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà

I won’t catch you when you fall

Anh sẽ không đỡ lấy em khi em gục ngã

Cause it’s us against the world tonight

Bởi vì đêm nay chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới

We’re not gonna break

Đôi ta sẽ không bao giờ chia lìa

Cause we both still believe

Vì chúng ta vẫn cùng tin rằng

We know what we’ve got

Chúng ta biết mình đã đạt được những gì

And we’ve got what we need alright

Và ta đã có những gì mình cần

We’re doing something right

Ta đang làm những gì mình cho là đúng đắn

Cause it’s us against the world

Bởi vì chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới

You and me against them all

Anh và em cùng đối mặt với tất cả

If you listen to these words

Nếu em lắng nghe được những lời này

Know that we are standing tall

Hãy biết rằng chúng ta rất đáng tự hào

I don’t ever see the day that

Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà

I won’t catch you when you fall

Anh sẽ không đỡ lấy em khi em gục ngã

Cause it’s us against the world

Bởi vì chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới

You and me against them all

Anh và em cùng đối mặt với tất cả

If you listen to these words

Nếu em lắng nghe được những lời này

Know that we are standing tall

Hãy biết rằng chúng ta rất đáng tự hào

I don’t ever see the day that

Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà

I won’t catch you when you fall

Anh sẽ không đỡ lấy em khi em gục ngã

Us against the world

Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới

Yeah it’s Us against the world, baby

Em yêu, chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới

Us against the world

Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới

Tonight

Đêm nay

Us against the world

Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới

Against the world

Đối mặt với cả thế giới

Us against the world

Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới

Nếu bạn muốn học tiếng Anh qua bài hát một cách hiệu quả và bài bản, hãy tìm hiểu và học theo phương pháp của Mr English.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here