Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Cold Water-Justin Bieber

0
672

Dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Cold Water của nam ca sĩ Justin Bieber một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Bài hát COLD WATER

| Justin Bieber | 

Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Cold Water-Justin Bieber

Everybody gets high sometimes, you know
Em biết không đôi lúc mọi người cảm thấy vui
What else can we do when we’re feeling low?
Vậy chúng ta làm gì khi cảm thấy chán?
So take a deep breath and let it go
Hãy hít một hơi thật sâu để chuyện đó qua đi
You shouldn’t be drowning on your own
Em không cần phải đắm mình trong nỗi buồn của riêng em

 

And if you feel you’re sinking,
Và nếu em cảm thấy ngày càng đắm chìm vào đó
I will jump right over into cold, cold water for you
Anh nguyện xông vào cứu em ra
And although time may take us into different places
Dù cho thời gian có thể đưa chúng ta đến những chân trời xa lạ
I will still be patient with you
Anh vẫn sẽ kiên nhẫn bên em
And I hope you know
Anh hy vọng em biết rằng

 

I won’t let go
Anh sẽ không buông xuôi
I’ll be your lifeline tonight
Anh sẽ nguyện là sợi dây buộc chặt an toàn vào em
I won’t let go
Anh sẽ không buông xuôi
I’ll be your lifeline tonight
Anh sẽ nguyện là sợi dây buộc chặt an toàn vào em

 

Cause we all get lost sometimes, you know?
Em có biết đôi khi chúng ta lầm đường lạc lối?
It’s how we learn and how we grow
Đó là cách cuộc đời cho ta bài học để trưởng thành hơn
And I wanna lay with you ’til I’m old
Và anh ao ước được năm bên em đến khi bạc đầu
You shouldn’t be fighting on your own
Em sẽ không phải đương đầu với những khó khăn nữa

 

And if you feel you’re sinking,
Và nếu em cảm thấy ngày càng đắm chìm vào đó
I will jump right over into cold, cold water for you
Anh nguyện xông vào cứu em ra
And although time may take us into different places
Dù cho thời gian có thể đưa chúng ta đến những chân trời xa lạ
I will still be patient with you
Anh vẫn sẽ kiên nhẫn bên em
And I hope you know
Anh hy vọng em biết rằng

 

I won’t let go (I won’t let go, no, no, no, no, no, no)
Anh sẽ không buông xuôi
I’ll be your lifeline tonight
Anh sẽ nguyện là sợi dây buộc chặt an toàn vào em
I won’t let go
Anh sẽ không buông xuôi
I’ll be your lifeline tonight
Anh sẽ nguyện là sợi dây buộc chặt an toàn vào em

 

Come on, come on, save me from my rocking boat
Anh đang đứng trên một con thuyền chòng chành giữa đại dương mênh mông
I just want to stay afloat
Chỉ muốn sóng yên bển lặng cho thuyền nổi trôi
I’m all alone
Hoàn toàn đơn độc
And I hope, I hope, someone’s gonna take me home
Ngay lúc này đây anh mong ai đó đến đưa anh về nhà
Somewhere I can rest my soul
Nơi có thể xoa dịu tâm hồn anh
I need to know
Anh chỉ cần em biết rằng

 

You won’t let go (I won’t let go, no, no, no, no, no, no)
Anh sẽ không buông xuôi
I’ll be your lifeline tonight
Anh sẽ nguyện là sợi dây buộc chặt an toàn vào em
You won’t let go
Anh sẽ không buông xuôi
I’ll be your lifeline tonight
Anh sẽ nguyện là sợi dây buộc chặt an toàn vào em

 

I won’t let go
Anh sẽ không buông xuôi

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here