Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Girl On Fire-Alicia Keys

0
691

Dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Girl on fire của nữ ca sĩ Alicia Keys một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Bài hát GIRL ON FIRE

| Alicia Keys |

Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Girl On Fire-Alicia Keys

She’s just a girl and she’s on fire

Cô ấy chỉ là một cô gái và cô ấy đang bừng sáng

Hotter than a fantasy, lonely like a highway

Nóng bỏng hơn một ảo tưởng, cô đơn trên đường

She’s living in a world and it’s on fire

Cô ấy đang sống trong một thế giới và thế giới đó rực lửa

Filled with catastrophe, but she knows she can fly away

Đầy rẫy những thảm họa, nhưng cô ấy biết mình có thể vút bay

 

Oh, she got both feet on the ground

Ôi, cô ấy luôn vững vàng

And she’s burning it down

Và cô ấy đang thiêu cháy tất cả

Oh, she got her head in the clouds

Ôi, tâm trí cô ấy mơ màng

And she’s not backing down

Và cô ấy sẽ không lùi bước

 

This girl is on fire

Cô gái này đang tỏa sáng

She’s walking on fire

Cô ấy bước qua mọi gian lao

This girl is on fire

Cô gái này đang tỏa sáng

 

Looks like a girl, but she’s a flame

Trông như một cô gái, nhưng cô ấy là một ngọn lửa

So bright, she can burn your eyes

Chói sáng rực rỡ, cô ấy có thể đốt cháy mắt các người

Better look the other way

Nên tốt hơn là nhìn chỗ khác đi

You can try but you’ll never forget her name

Các người có thể cố gắng nhưng sẽ không bao giờ quên tên cô ấy

She’s on top of the world

Cô ấy đứng trên đỉnh cao của thành công

Hottest of the hottest girls say

Những cô gái nóng bỏng nhất nói rằng

 

Oh, we got our feet on the ground

Ôi, chúng ta luôn vững vàng

And we’re burning it down

Và chúng ta thiêu cháy tất cả

Oh, got our head in the clouds

Ôi, tâm trí ta mơ màng

And we’re not coming down

Và ta sẽ không hạ mình

 

This girl is on fire

Cô gái này đang tỏa sáng

She’s walking on fire

Cô ấy bước qua mọi gian lao

This girl is on fire

Cô gái này đang tỏa sáng

 

Everybody stares, as she goes by

Mọi người đều liếc nhìn, khi cô ấy đi ngang

‘Cause they can see the flame that’s in her eyes

Vì họ có thể thấy ngọn lửa rừng rực trong mắt cô

Watch her when she’s lighting up the night

Hãy xem cô ấy thắp sáng màn đêm

Nobody knows that she’s a lonely girl

Chẳng ai biết rằng đó là một cô gái ấy cô đơn

And it’s a lonely world

Và sống trong thế giới cô độc

But she gon’ let it burn, baby, burn, baby

Nhưng cô ấy sẽ tỏa sáng, người ơi, tỏa sáng, người ơi

 

This girl is on fire

Cô gái này đang tỏa sáng

She’s walking on fire

Cô ấy bước qua mọi gian lao

This girl is on fire

Cô gái này đang tỏa sáng

 

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

 

She’s just a girl and she’s on fire

Cố ấy chỉ là một cô gái và cô ấy đang tỏa sáng

 

—–

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here