Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Give It Up To Me – Shakira

0
590

Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Give It Up To Me là lựa chọn tuyệt vời. Dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Give it up to me của nữ ca sĩ Shakira một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Bài hát GIVE IT UP TO ME

| Shakira | 

Give It Up to Me – Wikipedia tiếng Việt

 

How you doin’? I’m Mr. Mos, I’m back

Anh sao rồi ? Tôi là Ngài Mos, tôi đã trở lại

Timb, are you on it? Timb, are you on it?

Timb anh đã sẵn sàng chưa? Timb anh đã sẵn sàng chưa?

Give me some

Để tôi xem

Is this what you wanted? Is this what you wanted? Oh

Đó là điều anh mong muốn sao? Đó là điều anh mong muốn à?

I’m Wayne’s world

Tôi là thế giới của Wayne

I’m the cashier, I change girls

Tôi có tiền mà, tôi thay bồ như thay áo

You can go up my crane, girl

Em có thể lên đây, cô gái “đẫy đà” của tôi

And I’mma go down that drain girl

Và tôi xuống với cô gái kiệt quệ này

Uh, midnight cowboy

À này anh chàng cao bồi nửa đêm

My flow’s a dog, down boy

Thú vui của tôi là một chú chó, chàng trai ủ rũ à

And my girl is a queen

Còn cô gái của tôi là một nữ hoàng

And she do what I say, and I say what I mean

Cô ấy làm những điều tôi bảo, tôi bảo những gì tôi muốn

Then I give it to her uncut

Rồi tôi cứ để mặc cô ấy thỏa sức liên tục

Shakira, swing them hips like nun chucks

Shakira, lắc hông như những chú gà nào

Now, give it to me

Bây giờ, hãy để đó cho tôi

I want the best, and the best things in life are free

Tôi muốn điều tốt nhất và điều tốt nhất trong cuộc sống là tự do

You can have it all

Bạn có thể có tất cả

Anything you want you can make it yours

Bất cứ gì bạn muốn bạn có thể có nó

Anything you want in the world, anything you want in the world

Bất cứ thứ gì bạn muốn trên thế giới, bất cứ thứ gì

Give it up to me

Cứ để đó cho tôi

Nothing too big or small

Chẳng có gì to tát

Anything you want you can make it yours

Bất cứ gì bạn muốn bạn có thể có nó

Anything you want in the world, anything you want in the world

Bất cứ thứ gì bạn muốn trên thế giới, bất cứ thứ gì

Give it up to me

Cứ để đó cho tôi

What you get is exactly what you give

Những gì bạn nhận chính là những gì bạn cho

Never really know until you try

Bạn sẽ không biết được cho đến khi bạn cố gắng

We’re so ahead of this

Chúng tôi đã quen với điều này

Got this she wolf appetite

Cô sói cái thèm khát này

That keeps me up all night

Làm tôi thức cả đêm

You know the way it works

Bạn biết làm như thế nào mà

Don’t be afraid to ask

đừng ngại ngần hỏi

Aim high when the target is low

Giơ cao cánh tay khi mục tiêu thấp xuống

FYI, I am ready to go

Bạn biết đấy, tôi đã sẵn sàng ra đi

People say men are just like kids

Đàn ông trên đời chỉ như trẻ con

Never saw a kid behave like this

Chưa bao giờ thấy trẻ con cư xử như vậy trước kia

What you give is exactly what you receive

Những gì bạn cho chính là những gì bạn nhận

So put me in a cage and lock me away

Nên hãy cho tôi vào một cái cũi và khóa tôi lại

And I’ll play the games that you want me to play

Và tôi sẽ chơi trò chơi mà bạn muốn tôi chơi

You can have it all

Bạn có thể có tất cả

Anything you want you can make it yours

Bất cứ gì bạn muốn bạn có thể có nó

Anything you want in the world, anything you want in the world

Bất cứ thứ gì bạn muốn trên thế giới, bất cứ thứ gì Cứ để đó cho tôi

Nothing too big or small

Chẳng có gì to tát cả

Anything you want you can make it yours

Bất cứ gì bạn muốn bạn có thể có nó

Anything you want in the world, anything you want in the world

Bất cứ gì bạn muốn trên thế giới, bất cứ gì

Give it up to me

Cứ để đó cho tôi

Hey, can we go by walking?

Này chúng ta có thể đi dạo

Do you prefer to fly?

Hoặc có thể bạn thích bay

All of the roads are open in your life, in your life

Tất cả mọi con đường đều mở rộng trong tâm trí bạn, trong cuộc đời bạn

Give it up to me

Cứ để tôi lo

Hey, can we go by walking?

Này chúng ta có thể đi dạo

Do you prefer to fly?

Hoặc có thể bạn thích bay

All of the roads are open in your life, in your life

Tất cả mọi con đường đều mở rộng trong tâm trí bạn, trong cuộc đời bạn

Give it up to me

Cứ để đó cho tôi

Hey lil’ lady

Này quý cô

What’s your plan?

Kế hoạch của cô là gì

Say lil’ mama

Quý bà xin hãy nói đi

Come take a ride, jump in

Tới tham gia chuyến xe nào, vào đây

Hey there, baby

Ở đây, cưng à

What’s on your mind?

Cưng đang suy nghĩ điều gì?

Don’t need approval tonight, tonight

Không cần một lời chấp nhận cho đêm nay

Give it up

Bỏ nó đi

You can have it all

Bạn có thể có tất cả

Anything you want you can make it yours

Bất cứ gì bạn muốn bạn có thể có nó

Anything you want in the world, anything you want in the world

Bất cứ gì bạn muốn trên thế giới, bất cứ gì

Give it up to me

Cứ để đó cho tôi

Nothing too big or small

Chẳng có gì to tát cả

Anything you want you can make it yours

Bất cứ gì bạn muốn bạn có thể có nó

Anything you want in the world, anything you want in the world

Bất cứ gì bạn muốn trên thế giới, bất cứ gì

Give it up to me

Cứ để đó cho tôi

You can have it all

Bạn có thể có tất cả

Anything you want you can make it yours

Bất cứ gì bạn muốn bạn có thể có nó

Anything you want in the world, anything you want in the world

Bất cứ gì bạn muốn trên thế giới, bất cứ gì

Give it up to me

Cứ để đó cho tôi

Nothing too big or small

Chẳng có gì to tát cả

Anything you want you can make it yours

Bất cứ gì bạn muốn bạn có thể có nó

Anything you want in the world, anything you want in the world

Bất cứ gì bạn muốn trên thế giới, bất cứ gì

Give it up to me

Cứ để đó cho tôi

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here