Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | nguyên âm /a/ hoặc /a:/ | Vowel /a/ or /a:/

0
687

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với nguyên âm /a/ hoặc /a:/ (vowel /a/ or /a:/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM

-B1: Mở miệng lớn theo chiều dọc, căng khẩu hình miệng (như đang ngáp)
-B2: Phát ra chữ a trong tiếng Việt

II. WORDS

III. SENTENCES

1. I can’t laugh at Charles Darwin’s masterpiece, it’s too hard.

aɪ kænt lɑːf æt ʧɑːlz ˈdɑrwɪnz ˈmɑːstəpiːs, ɪts tuː hɑːd.

2. Half a banana tart, a Mars bar and a large glass of lager, please.

hæf ə bəˈnænə tɑrt, ə mɑrz bɑr ænd ə lɑrʤ glæs ʌv ˈlɑgər, pliz.

Kết luận:

Bài viết này VOCA đã hướng dẫn tường tận cách phát âm nguyên âm /a/ hoặc /a:/, bạn cũng có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn cách phát âm các nguyên âm và phụ âm khác trong tiếng Anh tại chuyên mục.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here