Làm sao để sử dụng cấu trúc LET, LETS, LET’S và WHY DON’T WE cho đúng?

0
427

Càng đọc và học nhiều về tiếng Anh bạn sẽ càng bắt gặp những cấu trúc, từ vựng được viết gần giống nhau nhưng lại mang ý nghĩa khác biệt. Ngoài ra việc tìm hiểu về những cấu trúc, cụm từ, cụm câu thường được sử dụng trong tiếng Anh cũng sẽ giúp các bạn thoải mái, tự tin hơn khi giao tiếp.

Bạn đã bao giờ nghe đến cấu trúc let, và let’s; cấu trúc why don’t we. Nếu chưa hoặc đã biết những cấu trúc đó mà chưa hiểu rõ thì hãy cùng đồng hành với Eng4 trong bài viết này nhé.

1 – Cấu trúc Let, Lets và Let’s

Cấu trúc Let

Let trong tiếng Việt có nghĩa là cho phép. Chúng ta thường sử dụng let khi muốn nói về việc cho phép ai hoặc được phép làm gì đó.

Ví dụ: Let my sister sleep!  (Hãy để cho chị tôi ngủ!)

Let it go! (Hãy để nó đi.)

Cấu trúc: Let + Object (Đại từ tân ngữ:me, you, him, her, it, you, us, them) + Vinf (Động từ nguyên mẫu) được sử dụng khi bạn cho cho phép hoặc mong muốn ai đó làm gì.

Ví dụ: Let me know your answer by Sunday!

(Hãy cho tôi biết câu trả lời của bạn trước chủ nhật.)

My mother let me look at the photos! (Mẹ tôi cho phép xem những bức ảnh.)

Cấu trúc Lets 

Lets được sử dụng khi chủ ngữ trong câu là ngôi thứ ba số ít (he, she, it) và được dùng ở thì hiện tại đơn.

Ví dụ: He always lets me use his stuff!  (Anh ấy luôn cho phép tôi dùng đồ của anh ấy.)

She lets me come inside her room!  (Cô ấy cho phép tôi vào phòng.)

Cấu trúc Let’s 

Let’s được sử dụng trong trường hợp khi chủ thể muốn đưa ra một đề xuất, một lời đề nghị nào đó hoặc xin phép được làm điều gì đó.

Cấu trúc: Let’s do something

Ví dụ: Let’s go to the beach this weekend!  (Hãy đi đến bãi biển cuối tuần này)

Chú ý: Let’s còn được dùng như hình thức rút gọn của Let us và thường được sử dụng nhiều trong tiếng Anh giao tiếp khi muốn kêu gọi nhiều người cùng làm điều gì đó với nhau.

Khi sử dụng Let us để diễn tả ý nghĩa xin phép được làm điều gì đó thì bạn không được viết tắt. Điều này thể hiện sự tôn trọng của bạn.

Ví dụ: Let us help you!  (Hãy để chúng tôi giúp bạn).

Let us rest. We are very hungry! (Hãy để chúng tôi nghỉ ngơi. Chúng tôi rất đói).

Let’s còn được sử dụng trong câu đề nghị.

Ví dụ: Let’s try one more! (Thử lại một lần nữa).

Khi sử dụng hình thức phủ định của let’s. Bạn có thể dùng 2 cấu trúc sau:

Don’t let’s.

Ví dụ: Don’t let’s tell her what we know!  (Đừng nói cho cô ấy những gì chúng ta biết).

Let’s not 

Ví dụ: Now let’s not be mad about this! (Bây giờ đừng giận về điều này).

Bài tập:

Bạn hãy viết lại câu khi sử dụng let’s sao cho nghĩa của câu không thay đổi.

 1. Shall we go to the zoo?
 2. Why doesn’t he sing a song?
 3. How about going to the park?
 4. Why don’t call her?
 5. Shall we come to the concert?

Đáp án:

 1. Let’s go to the zoo!
 2. Let’s sing a song!
 3. Let’s go to the park!
 4. Let’s call her!
 5. Let’s come to the concert!

2 – Cấu trúc why don’t we

Cấu trúc why don’t we được sử dụng khi bạn muốn đưa ra một lời đề nghị, lời gợi ý mà lợi gợi ý đó xuất phát từ chính suy nghĩ, ý tưởng của bản thân bạn. Lợi gợi ý, lời đề nghị này mang tính chủ quan cá nhân và được dùng ở ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ hai.

Cấu trúc: why don’t we/you + Vinf (động từ nguyên mẫu)+ … ?

Ví dụ: Why don’t we go on vacation next week? At that time, the weather will be very cool.

(Tại sao chúng ta không đi nghỉ mát vào tuần sau. Lúc đó thời tiết rất mát mẻ)

You look really hungry. Why don’t you eat some right here?

(Bạn trông vô cùng đói. Tại sao bạn không ăn một chút ngay tại đây?)

Why don’t you hang out tonight?

(Tại sao bạn không đi chơi tối nay?)

Bài tập:

Chọn đáp án đúng:

 1. Why don’t we … a break in the Southwest?
 1. Take
 2. To take
 3. Taking
 1. It’s getting late in the evening now. Why don’t you … now and work on this tomorrow morning?
 2. To stop
 3. Stop
 4. Stopping

Đáp án:

1 – a, 2 – b.

Trong bài viết này Eng4 đã đưa các bạn đi tìm hiểu về cấu trúc let, lets và let’s; cấu trúc why don’t we. Chúng tôi hy vọng với những kiến thức đó sẽ giúp ích cho bạn thật nhiều trên con đường chinh phục tiếng Anh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here