7 phút để hiểu cơ bản về Động từ trong tiếng Anh

0
678

Động từ là các thành phần câu hết sức quan trọng trong tiếng Anh. Một trong những nguyên nhân chính là do loại từ này thường truyền tải những thông tin mấu chốt của câu, bao gồm từ/ nhóm từ diễn đạt hành động (say, love, do), sự kiện (happen), trạng thái (exist), …

Động từ chỉ hành động (Action Verb)

– diễn tả hành động (

sing, write, eat, …)

hoặc chỉ sự sở hữu

(have, own, …). Đây là loại động từ trong tiếng Anh được sử dụng rất thường xuyên.

 

E.g. He

drinks

lots of beer. (Anh ta uống nhiều bia.) 

 

We danced all night long. (Chúng tôi đã nhảy suốt cả đêm.)

Động từ liên kết (Linking verb)

∠ Bài viết chi tiết về

– Linking verb những từ kết nối chủ ngữ với danh từ/ cụm danh từ hoặc tính từ miêu tả chủ ngữ).

Các động từ liên kết phổ biến bao gồm

“be” (am, is, are, was, were)

, become

(trở nên)

, seem

(dường như)

, feel

(cảm thấy)

, look

(trông có vẻ)

, sound

(nghe có vẻ)

, etc.

E.g. He

is

an excellent student in my department.  (Anh ấy là một sinh viên xuất sắc trong khoa của tôi.)

 

Jasmine

looks

amazing. (Jasmine trông thật tuyệt.)

 

Trợ động từ (Auxiliary Verb)

∠ Chi tiết về

– được sử dụng trước động từ chỉ hành động hoặc trước một số động từ liên kết để bổ sung thông tin về thời gian, khả năng hoặc làm rõ nghĩa cho động từ. Trợ động từ trong tiếng Anh được dùng phổ biến là “do” (dùng ở thì Hiện tại), “did” (dùng ở thì Quá khứ).

E.g.

I

do not

study French. (Tôi đã không học tiếng Pháp.)

 

He

did not

call you. (Anh ấy đã không gọi cho bạn.)

 

Động từ khuyết thiếu (Modal Verb) 

∠ Chi tiết về

Về mặt ngữ pháp, đây cũng là một dạng trợ động từ.

Một số động từ khuyết thiếu phổ biến gồm: can

(có thể)

, could

(có thể)

, should

(nên)

, may

(có lẽ)

, …

E.g. We all can swim. (Tất cả chúng tôi đều biết bơi.) động từ trong tiếng anh

 

 

Should I tell them the truth? (Tôi có nên nói với họ sự thật không?) 

 

 

Qua bài đọc này, bạn đã rõ hơn về cách dùng của động từ trong tiếng Anh rồi.

Hãy theo dõi

trung tâm

để có thể tìm hiểu thêm nhiều chủ đề hữu ích.

Tham khảo:

∠ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here