Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh

0
1719

Kể từ lúc bắt đầu học tiếng Anh, chúng ta đã được làm quen với dạng câu hỏi căn bản như câu hỏi yes/no và câu hỏi wh. Tuy vậy nhiều bạn vẫn chưa biết cách đặt câu hỏi cho đúng. Hôm nay, hãy cùng ENG4 tìm hiểu tất tần tật về câu hỏi trong tiếng Anh nhé!

I. Tổng quan về câu hỏi trong tiếng Anh

Mặc dù là những câu hỏi thông thường, nhưng nhiều người học tiếng Anh vẫn băn khoăn nên đặt câu hỏi thế nào cho đúng hoặc “Mẫu câu là gì nhỉ???”. Với từng loại câu hỏi , chúng ta nên ghi nhớ bằng cách đặt ít nhất 5 câu ví dụ cho mỗi loại. Và nếu học thuộc được, lặp đi lặp lại được để quen thì nghe nói quen thì rất tốt. Bạn sẽ không còn băn khoăn, do dự khi hỏi và trả lời nữa.

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh

II. Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Nếu là người mới bắt đầu học tiếng Anh, bạn cần biết trong tiếng Anh có 2 dạng câu hỏi căn bản là: Câu hỏi “Yes”/”no” và Câu hỏi Wh-.

1. Câu hỏi “Yes”/ “No” (Có/ không)

Câu hỏi “yes”/ “no” hay còn gọi là câu hỏi đóng sử dụng be, have, do hoặc một động từ khiếm khuyết. Câu hỏi Yes/No luôn bắt đầu bằng một trong những động từ trên và có thể trả lời đơn giản là Yes hoặc No, hay lặp lại câu hỏi như một sự tuyên bố.

– Lưu ý: Không thể hỏi câu hỏi Yes/No mà không dùng một trong các trợ động từ trên.

A. Đối với động từ “To Be”:

Dùng động từ be để hỏi về nhân dạng, hình dạng, nơi chốn và những hoạt động và tình huống ở hiện tại hoặc quá khứ.

– Nhận dạng/Hình dạng

Bạn có thể dùng be + danh từ/tính từ để hỏi về nhân dạng hoặc hình dạng của một người, một nơi chốn hoặc đồ vật nào đó.– Địa điểm

Be + cụm giới từ để hỏi về địa điểm hiện tại hoặc quá khứ.

– Hoạt động/tình huống hiện tại

Để hỏi về một hoạt động hoặc tình huống hiện tại, dùng hiện tại tiếp diễn: Hiện tại của be + hiện tại phân từ (V-ing)

– Những hoạt động/tình huống trong quá khứ

Để hỏi về một hoạt động hay tình huống trong quá khứ, dùng quá khứ tiếp diễn: quá khứ của be + hiện tại phân từ.

– Sự kiện trong quá khứ.

Để hỏi về một việc đã xảy ra với ai hoặc với điều gì, ta dùng thể bị động: quá khứ của be + quá khứ phân từ (V-ed hoặc cột 3)

B. Đối với HAVE– Có thể hỏi câu hỏi Yes/No bằng cách dùng “Had”, nhưng đó phải là tình huống rất cụ thể và phải giải thích cho một bài học ở tương lai.C. Đối với DO

Dùng động từ do để hỏi về những sự thật/thực tế về người, nơi chốn hay vật.
Theo sau do luôn là chủ ngữ và sau đó là động từ ở dạng nguyên mẫu không to.

D. Đối với động từ khiếm khuyết

Dùng động từ khiếm khuyết để hỏi thông tin về những khả năng hoặc những việc chưa chắc chắn. Sau động từ khiếm khuyết là các động từ nguyên mẫu không to.

Chú ý: Khi hỏi câu hỏi với do hoặc động từ khiếm khuyết, động từ chính phải ở dạng nguyên mẫu không to.

Incorrect

 

Correct 

 

Do you to drink coffee?

 

Do you drink coffee?

 

Does she to work here?

 

Does she work here?

 

Can I to go with you?

 

Can I go with you?

 

Should we to email her?

 

Should we email her?

 

Tuy nhiên, nếu có hai động từ ở dạng nguyên mẫu sau do, thì động từ thứ hai phải có giới từ to.

Incorrect 

 

Correct  

 

Do you want drink coffee?

 

Do you want to drink coffee?

 

Does she like work here?

 

Does she like to work here?

 

Did you need go home?

 

Did you need to go home?

 

Chú ý là có nhiều cách để trả lời câu hỏi Yes/No, đặc biệt là trả lời bằng các dạng rút gọn.

Eg:

Câu hỏi

 

Trả lời

 

Is he busy?

 

2. Câu hỏi “Wh-”:

Câu hỏi “Wh-” còn được gọi là câu hỏi mở, hay câu hỏi từng phần vì phạm vi hỏi và trả lời chỉ chiếm một phần nào đó trong câu hỏi.

A. Các “Wh-” được dùng làm chủ từ trong câu hỏi: Who (ai) , What (cái gì), Which (cái nào)

Mẫu câu:

Who

 

What

 

Which

 

V (Ngôi thứ 3 số ít)

 

O ?

 

B. “Wh-” được dùng làm túc từ trong câu hỏi: Whom (ai), What (cái gì), Which (cái nào)

Mẫu câu:

Who

 

What

 

Which

 

Am/is Are

 

Do/does/did

 

Động từ khiếm khuyết

 

Have/has/had (Nếu là trợ động từ ở các thì kép)

 

S

 

+…?

 

C. “Wh-” được dùng làm trạng từ: “Where” (ở đâu), “When” (chừng nào, khi nào, hồi nào), “How” (như thế nào, ra sao, bằng cách nào, làm sao), “Why” (tại sao).

Mẫu câu:

When

 

Where

 

Why

 

How

 

Am/is Are

 

Do/does/did

 

Động từ khiếm khuyết

 

Have/has/had (Nếu là trợ động từ ở các thì kép)

 

S

 

O?

 

 Ghi chú: đối với “How”

– Khi sau “How” là từ chỉ thời gian, số lượng, trọng lượng, và đo lường:

 – Khi dùng “How” để hỏi về phương tiện giao di chuyển.

How does your son go to school everyday? Con trai của bạn đi học hằng ngày bằng phương tiện gì (bằng cách nào)?

 – Khi trả lời câu hỏi về phương tiện, sau “by” phải là danh từ số ít, không có mạo từ đứng trước

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here