Cách sử dụng đại từ ‘It’ có thể bạn chưa biết

0
865

Hướng dẫn một số cách sử dụng quan trọng của đại từ “It” trong Tiếng Anh, nếu lên định nghĩa và ví dụ cụ thể

 “It” là đại từ nhân xưng ngôi thứ 3 số ít, chỉ vật, động vật và không biến đổi hình thức khi đứng làm chủ ngữ và tân ngữ trong câu.

“It” có thể chỉ là một chủ ngữ hoặc tân ngữ “giả” bởi vì nó không đề cập đến bất cứ cái gì cụ thể nhưng lại thể hiện nhiều ý nghĩa khác nhau. Sau đây là một số cách dùng quan trọng đó của “it”.

1. “It”: được sử dụng khi nói về thời tiết, nhiệt độ hay những hoàn cảnh tương tự như ánh sáng, tiếng ồn…

2. “It” : được sử dụng khi nói về thời gian

3. “It” được sử dụng khi nói về khoảng cách

4. “It” là chủ ngữ và tân ngữ hình thức còn chủ ngữ và tân ngữ thật có thể là:

a. Một cụm động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive phrase)

Động từ ‘find’ và ‘consider’ thường được sử dụng theo cấu trúc: find/consider + it + Adjective + to-infinitive phrase

b. Một cụm danh động từ

c. Một mệnh đề danh từ

Có 2 động từ thường được dùng với cấu trúc này:

Find/ consider + it + Adjective + that clause

5. “It” được dùng để nhấn mạnh cho một danh từ/cụm danh từ thường làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan hệ đứng sau theo cấu trúc:

It is/ was + Noun/Noun Phrase + Relative Clause: Chính là….

6. “It” có thể thay cho một mệnh đề trạng ngữ bắt đầu với “if” hoặc “when” khi “it” làm tân ngữ cho các động từ như like, love, understand, appreciate…

7. “It” được dùng khi một mệnh đề là chủ ngữ của các động từ như appear, seem, look, occur, nhằm làm hạn chế hoặc giảm nhẹ tính trực tiếp của lời nói

8. “It” được dùng  phổ biến với cách nói bị động

Nó làm cho câu có vẻ ít tính cá nhân và khách quan hơn.

9.”It” còn được dùng trong vô số tập hợp từ, thành ngữ, đặc biệt trong khẩu ngữ

Trong những trường hợp đó ‘it’ hầu như chẳng có ý nghĩa gì cả.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here