Cách Viết Thư Cảm Ơn Bằng Tiếng Anh (Có Mẫu)

0
1042

Khi làm việc ở các công ty nước ngoài, có rất nhiều tình huống phải viết thư cảm ơn bằng tiếng Anh. Ví dụ như sau khi phỏng vấn, nhận được quà, nhận sự giúp đỡ, sau khi nghỉ việc,…

Nếu bạn muốn biết cách viết một lá thư cảm ơn bằng tiếng Anh sao cho thật hay, thật ý nghĩa và truyền tải được sự chân thành của mình, hãy đọc những hướng dẫn chi tiết sau từ Eng4 nhé:

Cách Viết Thư Cảm Ơn Bằng Tiếng Anh

1. Outline (dàn ý chính) của một lá thư cảm ơn bằng tiếng Anh

Dù bạn viết thư tay hay gửi thư điện tử (email) thì một bức thư bằng tiếng Anh đều bao gồm những phần sau:

Phần 1, Ngày tháng/ Lời chào hỏi

Phần 2, Bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao về sự việc được giúp đỡ

Phần 3, Hãy nói sự việc/công việc được giúp đỡ đó hữu ích cho bạn như thế nào

Phần 4, Bày tỏ sự biết ơn một lần nữa

Phần 5, Kết thúc và ký tên.

2. Useful Language – Các Cấu Trúc Ngữ Pháp Thường Dùng Trong Thư Cảm Ơn Bằng Tiếng Anh

Cách Viết Thư Cảm Ơn Bằng Tiếng Anh (Có Mẫu)
Useful Language – Các cấu trúc ngữ pháp thường dùng trong thư cảm ơn bằng tiếng Anh

1- I’ts very kind of you to invite…

(Bạn thật là tử tế khi mời…)

2-Many thanks to you for…

(Cảm ơn bạn rất nhiều về…)

3- I will always treasure this gift, but especially the fact that it came from you.

(Tôi sẽ luôn trân trọng món quà này, đặc biệt là món quà ấy lại đến từ bạn)

4- It was extremely good of you to…

(Bạn thật tốt khi…)

5- I can’t thank you enough for…

(Tôi không thể diễn tả hết sự cảm ơn của tôi về…)

6- I’m very much obliged to you for…

(Tôi thực sự biết ơn anh về …)

7- I’d like to express my sincere thanks to you for…

(Tôi muốn gửi đến bạn lời cảm ơn chân thành của tôi về…)

8- My heartfelt thanks go to you for…

(Tôi chân thành cảm ơn bạn về…)

9- We are touched for your thoughtfulness

(Chúng tôi thật sự xúc động vì sự chu đáo của bạn)

10- We are touched by your act of kindness in…

(Chúng tôi thật sự xúc động bởi việc làm tốt đẹp của bạn về…)

3. Những Câu Cảm Ơn Bằng Tiếng Anh Thường Thấy Trong Email

Cách Viết Thư Cảm Ơn Bằng Tiếng Anh (Có Mẫu)
Những câu cảm ơn bằng tiếng Anh thường thấy trong email

1- Thank you for your consideration

(Cảm ơn sự cân nhắc, xem xét của bạn – dùng trong email cảm ơn sau khi đòi quyền lợi)

2- Thank you again for everything you’ve done

(Cảm ơn lần nữa những điều bạn đã làm – dùng ở cuối email)

3- Thank you for the information

(Cảm ơn vì đã cung cấp thông tin – Nếu bạn hỏi thông tin gì đó và người nhận được mail phản hồi, hãy dùng câu này để chứng tỏ bạn trân trọng hành động của họ)

4- Thank you for contacting us

(Cảm ơn bạn vì đã liên hệ cho chúng tôi – Sử dụng khi khi ai đó gửi email để hỏi về dịch vụ công ty của bạn, hãy bắt đầu thư bằng câu trả lời này)

5- Thank you for your prompt reply/Thank you for getting back to me

(Cảm ơn vì đã hồi đáp nhanh chóng)

6- Thank you for all your assistance/I really appreciate your help in resolving the problem

(Cảm ơn sự trợ giúp của bạn/Tôi thực sự cảm kích vì bạn đã giúp tôi giải quyết vấn đề này)

7- Thank you for raising your concerns/Thank you for your feedback

(Cảm ơn sự tham gia phản hồi của bạn)

8- Thank you for your understanding

(Cảm ơn bạn đã hiểu cho tôi – Dùng câu này khi bạn muốn cảm ơn trước nếu việc bạn làm hoặc yêu cầu của bạn có thể gây ra bất tiện cho người nhận email)

9- Thank you for your kind cooperation

(Cảm ơn vì sự hợp tác nhiệt tình của bạn – Dùng ở cuối mail, khi cần người đọc email hợp tác giúp đỡ việc gì đó và cảm ơn họ trước)

10- Thank you for your attention to this matter

(Cảm ơn sự chú ý của bạn đến vấn đề này – Câu này ở cuối mail, thể hiện bạn rất trân trọng sự giúp đỡ của họ đồng thời  nhấn mạnh yêu cầu của bạn là rất quan trọng và họ nên đặc biệt để tâm)

Vậy là chúng ta đã cùng khám phá những điều cơ bản nhất khi viết thư cảm ơn bằng tiếng Anh rồi!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here