Câu Cầu Khiến trong tiếng Anh

0
896

Câu cầu khiến hay còn gọi là câu mệnh lệnh cách trong tiếng Anh, được sử dụng để đưa ra các mệnh lệnh (commands ), yêu cầu (requests), đề nghị (suggestions), cấm đoán hoặc cho phép hoặc bất kỳ hình thức thuyết phục ai đó làm một việc mình mong muốn.

Câu Cầu Khiến trong tiếng Anh

CÂU CẦU KHIẾN

I. KHÁI QUÁT VỀ CÂU CẦU KHIẾN

– Câu cầu khiến hay còn gọi là câu mệnh lệnh cách trong tiếng Anh, được sử dụng để đưa ra các mệnh lệnh (commands ), yêu cầu (requests), đề nghị (suggestions), cấm đoán hoặc cho phép hoặc bất kỳ hình thức thuyết phục ai đó làm một việc mình mong muốn.

– Thể mệnh lệnh thường được bắt đầu bằng một động từ, chủ ngữ được ẩn đi nhưng nó ngầm đề cập đến ngội thứ 2 (You)

II. CÁCH DÙNG CHỦ YẾU CỦA CÂU CẦU KHIẾN

1. Sử dụng câu cầu khiến (câu mệnh lệnh) để đưa ra một chỉ thị trực tiếp

2. Sử dụng câu cầu khiến (câu mệnh lệnh) để đưa ra một hướng dẫn

 

3. Sử dụng câu cầu khiến (câu mệnh lệnh) để đưa ra một lời mời

 

4. Sử dụng câu cầu khiến (câu mệnh lệnh) trên bảng hiệu và thông báo

 

5. Sử dụng câu cầu khiến (câu mệnh lệnh) để đưa ra một lời khuyên thân mật

 

6. Chúng ta có thể làm câu cầu khiến (câu mệnh lệnh) trang trọng hoặc nghiêm trọng hơn bằng cách thêm trợ động từ “Do”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here