Cấu trúc câu đề nghị trong tiếng Anh

0
488

Trong tiếng Anh giao tiếp, có nhiều tình huống chúng ta cần phải đưa ra lời đề nghị với người đối diện. Một lời đề nghị không chỉ thể hiện tính cách, kỹ năng giao tiếp của bạn mà còn đóng vai trò quyết định việc người đối diện có chấp nhận nó hay không.

Vậy làm thế nào để đề nghị một cách lịch thiệp, tránh gây cảm giác khó chịu? Đặc biệt là khi giao tiếp với một người mà ta mới gặp lần đầu, trong một môi trường mới hoặc trong công việc. Hãy khám phá ngay các cách đưa ra lời đề nghị bằng tiếng Anh dưới đây của Eng4 để áp dụng trong những giao tiếp cho phù hợp nhé!

CẤU TRÚC CÂU ĐỀ NGHỊ TRONG TIẾNG ANH

I. ĐƯA RA ĐỀ XUẤT, GỢI Ý VỚI LET’S, WHAT ABOUT, HOW ABOUT, WHY NOT

Cấu trúc câu đề nghị trong tiếng Anh

1. Let’s

– Ta có thể dùng câu trúc câu mệnh lệnh bắt đầu bằng “Let’s” (Let us) để đề nghị ai đó cùng làm một việc gì với mình.

Let’s + bare infinitive

2. What about…? / How about…?

– Ta có thể đưa ra gợi ý làm một việc gì đó với cấu trúc câu hỏi “What about…? / How about…?”

What about + Noun/Noun phrase/V-ing…?

How about + Noun/Noun phrase/V-ing…?

3. Why not…?

– Ta cũng có thể gợi ý hay lịch sự đề nghị người đối diện làm gì bằng câu hỏi với “Why not…?”

Why not + bare infinitive …?

Why don’t we/you + bare infinitive …?

II. ĐƯA RA LỜI ĐỀ NGHỊ VỚI CẤU TRÚC DO YOU MIND/ WOULD YOU MIND

1. Dùng cấu trúc dạng verb-ing:

Would you mind + verb-ing…?

Do you mind + verb-ing…?

2. Dùng cấu trúc dạng if

– Để hỏi xin phép một cách lịch sự trong tiếng Anh ta thường dùng cấu trúc dạng if, cụ thể:

Do you mind + if-clause (present tense)… ?

Would you mind + if-clause (past tense)… ?

– Lưu ý rằng câu trả lời No (không) hoặc Not at all (không có gì) được dùng để cho phép trong cấu trúc Would/ Do you mind if… ? (nhưng chúng ta thường thêm vào những từ khác nữa để làm cho ý nghĩa thật rõ ràng.)

– Lưu ý: Hai cấu trúc đưa ra lời đề nghị này có sự khác nhau về mức độ lịch sự: Would you mind có phần lịch sự hơn Do you mind. Tuy nhiên, sự khác biệt này rất nhỏ nên hai cấu trúc này có thể được sử dụng như nhau trong các tình huống giao tiếp trang trọng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here