Cấu trúc và Cách sử dụng “So that” trong tiếng Anh chuẩn nhất

0
642

Ở bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá về cấu trúc “So that” – “Đến nỗi mà…” dưới tiếng Anh nhé. Đây là một cấu trúc gặp rất nhiều dưới một số bài rà soát, bài thi, do đó bạn đọc hãy nỗ lực nắm thật vững cấu trúc này nhé. Đây là cấu trúc được dùng để phóng đại tính chất của một sự vật, sự việc từ đó nêu lên hệ quả của chúng.

1. Cấu tạo ngữ pháp – Cấu trúc “So that”

Cấu trúc và Cách sử dụng “So that” trong tiếng Anh chuẩn nhất
So that là gì?

Nhìn chung, có hai cấu tạo ngữ pháp cơ bản nhất của cấu trúc này:

Miêu tả tính chất của sự vật

S + tobe + so + adj + that + Clause (mệnh đề)

Miêu tả tính chất của một sự việc

S + V + so + adj/adv + that + Clause (Mệnh đề)
Cấu trúc và Cách sử dụng “So that” trong tiếng Anh chuẩn nhất
Cấu trúc và Cách sử dụng “So that”

2. Cấu trúc tương đương – Cấu trúc “So that”

Ngoài ra, để cuộc hội thoại thêm phong phú, không chỉ có cấu trúc “so that” được dùng để phóng đại sự vật sự việc. Tuy nhiên, các cấu trúc mà Ecorp sắp trình làng cho bạn đọc trong đây là các cấu trúc cần phải dừng tại mức độ tham khảo, cấu trúc “So that” là cấu trúc cực kỳ quan trọng, bạn sẽ thấy rất nhiều tại một số bài kiểm tra.

It + tobe + such + a/an + adj + N + that + Clause
S1 + tobe + too + adj + for + S2 + to + V

3. Cách dùng cấu trúc So that trong tiếng Anh

Cấu trúc và Cách sử dụng “So that” trong tiếng Anh chuẩn nhất
Cách dùng cấu trúc So that trong tiếng Anh

Người ta sử dụng cấu trúc so/such …. that (đến nỗi mà) theo nhiều cách sử dụng.

Dùng với tính từ và phó từ

Ví dụ: Terry ran so fast that he broke the previous speed record. Terry chạy nhanh đến nỗi mà anh ấy đã phá được kỉ lục được lập ra trước đó.

Dùng với danh từ đếm được số nhiều

Cấu trúc vẫn là so … that nhưng phải sử dụng many hoặc few trước danh từ đó.Ví dụ:I had so few job offers that it wasn’t difficult to select one.Tôi nhận được quá nhỏ lời yêu cầu mời làm việc cần phải thật không khó để chọn lựa lấy một công việc.

Dùng với danh từ không đếm được

Cấu trúc là so … that nhưng phải sử dụng much hoặc little trước danh từ đó.

Dùng với danh từ đếm được số ít

S + V + such + a + adjective + singular count noun + that + S + V

HOẶC

S + V + so + adjective + a + singular count noun + that + S + V

Dùng such trước tính từ + danh từ

4. Các trường hợp đặc biệt dùng “So…that”

Cấu trúc và Cách sử dụng “So that” trong tiếng Anh chuẩn nhất
Các trường hợp đặc biệt thì như thế nào nhỉ?

Sau đây có 2 trường hợp đặc biệt khi sử dụng cấu trúc “so… that” bạn cần lưu ý nha.

a – Với few, many, little, much

Cấu trúc:

 S + V + so + few/many/ little/much + N + that + S + V 

Cấu trúc này vẫn giữ nghĩa là ai đó có quá nhiều hoặc quá ít cái gì đó đến nỗi mà, nhưng mang tính chất nhấn mạnh hơn.

b – Với danh từ đếm được số ít 

Cấu trúc:

 So + adjective + a + singular count noun + that

Cấu trúc này dùng để nhấn mạnh hơn và tính chất của sự vật sự việc. Bạn có thể nhìn ví dụ dưới đây nhé.

Trong nhiều bài tập, đặc biệt là trong các bài thi dành cho học sinh giỏi, người ra đề  “thích” ra những mẫu cấu trúc đặc biệt như này để “thử thách” trình độ của học sinh, vậy nên bạn hãy học thuộc các mẫu cấu trúc này để đảm bảo không mất điểm nhé!

5. Bài tập cấu trúc “so/such… that”

Đề bài: Viết lại các câu dưới đây và sử dụng các từ được gợi ý: 

1. It was such an expensive house that nobody can buy it.

→ The house was so ________________________________________

2. The food was so good that we ate all of it.

→ It was __________________________________________________

3. The patient was too weak to get up.

→ The patient was so ________________________________________

4. This room is too dark for me to study.

→ This room is so __________________________________________

5. This room is too small for us to take the meeting

→ It is such  ___________________________________________

6. The test was so difficult that we couldn’t do it.

→ It is __________________________________________

7. The map is too old for me to read.

→ The map is ___________________________________________

Đáp án:

  1. The house was so expensive that nobody can buy it.
  2. It was such good food that we ate all of it.
  3. The patient was so weak that he cannot get up.
  4. This room is so dark that I cannot study in it.
  5. It is such  a small room that we cannot take the meeting in it.
  6. It is such a difficult test that w couldn’t do it.
  7. The map is such an old one that I cannot read it.

Trên đây là một một số kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc So that. Hi vọng một số kiến thức này sẽ giúp bạn mở mang kiến thức ngữ pháp tiếng Anh của mình. Chúc bạn thành công

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here