Cấu Trúc WHETHER và WHETHER OR trong tiếng Anh

0
726

Để tìm hiểu hơn về CÂU ĐIỀU KIỆN hay CẤU TRÚC IF  bạn vui lòng đọc bài viết:

Bài viết dưới đây, Eng4 sẽ tập trung vào cấu trúc sử dụng WHETHER WHETHER … OR trong tiếng Anh.

Whether ở trong câu gián tiếp

Với các câu gián tiếp ở dạng YES – NO hoặc câu hỏi có sử dụng OR (hoặc) thì chúng ta có thể sử dụng WHETHER và lược đi IF

Ví dụ: They asked me whether (if) I was tired. (Hỏi hỏi tôi rằng tôi có mệ không.

Câu hỏi gốc: Are you tired?

I wanted to know whether (if) they came. (Tôi muốn biết tằng họ có đến không.)

Câu hỏi gốc: Do they come?

Shu asked me whether (if) that computer was working. (Shu hỏi tôi liệu rằng cái máy tính đó đang chạy được không.)

Câu hỏi gốc: Is this computer working?

Cấu trúc Whether … or

Chúng ta sử dụng whether … or khi mà muốn giới thiệu một mệnh đề có 2 hay nhiều sự lựa chọn.

We want to check whether (if) the hotel rooms have a bath tube or not. (Chúng tôi muốn kiểm tra xem liệu rằng phòng khách sạn có bồn tăm hay không.)

We can’t say whether Ken is a good or a bad boy. (Chúng tôi không thể nói rằng Ken là một anh chàng tốt hay xấu được.)

Lisa and I can’t decide whether to paint the wall white or blue. (Lisa và tôi không thể nào quyết định được là nên sơn tường màu trắng hay là màu xanh dương.)

She had no idea whether her son was laughing or crying. (Cô ấy không hề biết là con trai cô ấy đang khóc hay đang cười nữa.)

Whether you drink the coke or eat this chicken salad. (Bạn hoặc là uống coke hoặc là ăn món sa lát gà này.)

Trong trường hợp chủ ngữ của mệnh đề chính trùng với chủ ngữ của mệnh đề Whether thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc: whether + to + V + or + V hoặcwhether S + V + or + V

Trong trường hợp chủ ngữ của mệnh đề chính KHÔNG trùng với chủ ngữ của mệnh đề Whether, chúng ta sẽ sử dụng cấu whether S + V + or + V

ĐỒNG CHỦ NGỮ KHÁC CHỦ NGỮ
They’re not sure whether to play football or  play something else.

whether + to + V + or + V 

They’re not sure  whether he’ll play football or  play something else.

 

whether S + V + or + V

 

They’re not sure whether we’ll play football or play something else.

whether + S + V + or + V 

Cấu trúc whether … or not

Mang nghĩa là “liệu là thế này… hay không” Chúng ta sử dụng cấu trúc whether … or not là để đưa ra một vế, một nội dung đối ngược lại thông tin ở phía trước. Ví dụ:

We use the title Ms rather than Mrs (married woman) or Miss (unmarried woman) when we don’t know whether a woman is married or not.

We haven’t decided whether or not to go to Ba Vi this weekend. (Chúng tôi vẫn chưa quyết định liệu là có hay không đi Ba Vì cuối tuần này.)

Mang nghĩa “cho dù … có hay không”. Chúng ta thường sử dụng whether …  or not để ám chỉ cái gì đó là không quan trọng hoặc không có ảnh hưởng quá nhiều. Ví dụ:

Justin always said what he thought, whether it was polite or not. (Justin luôn nói những điều mà anh ấy nghĩ, cho dù là nó có lịch sự hay không.)

Whether he likes it or not, he is going to study the school his parent pick up. (Cho du là anh ta có thích hay không, thì anh ta vẫn phải theo học trường mà bố mẹ anh ta chọn.)

Trên đây là 3 cách dùng phổ biến nhất của cấu trúc Whether. Bạn có thể học bài tiếp theo về Cấu trúc IFCâu điều kiện để có thể chuyển linh hoạt giữa các cấu trúc này cho việc giao tiếp trở nên linh hoạt hơn nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here