Come up là gì? Đặt câu với come up

0
863

Come up là gì? Các bạn hãy cùng ENG4 tìm hiểu về ý nghĩa và cách đặt câu với Come up nhé!

Come up 

 Phiên âm: / kʌm ʌp /

♦ Come up là một phrasal verb (một cụm động từ đi kèm với giới từ) khá phổ biến, chúng ta thường bắt gặp cụm từ này trong đời sống, giao tiếp, đề thi.

♦ Come up có 3 nghĩa chính sau đây. Elight sẽ cung cấp cả ví dụ để bạn hiểu được nghĩa của cụm từ này sát nhất nhé.

Nghĩa 1: tiến tới, di chuyển tới 

Ví dụ: He came up to me and asked for my help. (Anh ta tiến lại phía tôi và hỏi xin sự giúp đỡ từ tôi.)

Nghĩa 2: được đề cập tới, được nói tới

Ví dụ: What solutions did they come up during the meeting? (Những giải pháp nào bạn đã đề cập tới trong buổi họp vậy?)

Nghĩa 3: (việc gì đó) xảy đến bất ngờ

Ví dụ: Jane has to go, something comes up with her new project. (Jane phải đi rồi, cái gì đó đã xảy ra với dự án mới của cô ấy.)

Ở nghĩa số 2 và số 3, Come up là một từ ở trình độ C1. Trình độ C1 là một trình là một trình độ cao cấp trong thang đo năng lực tiếng Anh của châu Âu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here