Giới Từ trong tiếng Anh

0
2194

Tổng hợp tất cả về giới từ trong tiếng Anh: Khái niệm, vị trí và cách sử dụng danh từ trong câu giúp bạn hệ thống lại kiến thức ngữ pháp một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Trong tiếng Anh, giới từ là một trong những ngữ pháp quan trọng và thường xuyên xuất hiện trong các bài thi tiếng Anh. Mặc dù kiến thức này khá cơ bản nhưng lại gây ra khó khăn cho rất nhiều bạn, đa số đều nhầm lẫn dẫn đến mất điểm đáng tiếc. Bài học hôm nay, hãy cùng Eng4 làm chủ về giới từ bạn nhé.

GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH

I. ĐỊNH NGHĨA VỀ GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH

Giới từ (Preposition) là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ …

Eg: Ta thấy rõ, ở ví dụ a., “the room” là tân ngữ của giới từ “into”. Ở ví dụ b., “the room” là tân ngữ của giới từ “in”.

Lưu ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ (adverb) và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là Trạng từ thì không có tân ngữ theo sau.

Giới Từ trong tiếng Anh
Các giới từ trong tiếng Anh

II. VỊ TRÍ CỦA GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH

Vị Trí Ví dụ
– Sau TO BE, trước danh từ
– Sau động từ: Có thể liền sau động từ, có thể bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ.
– Sau tính từ:

III. CÁCH DÙNG CÁC LOẠI GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH

Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ mang tính cố định cho mỗi giới từ đó – cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta nên học thuộc mỗi khi gặp phải và học ngay từ lúc ban đầu.

1. Giới từ chỉ nơi chốn

Giới từ Cách dùng Ví dụ
 At
(ở , tại)
– Chỉ một địa điểm cụ thể

– Dùng trước tên một tòa nhà khi ta đề cập tới hoạt động / sự kiện thường xuyên diễn ra trong đó

– Chỉ nơi làm việc, học tập

– At home, at the station, at the airport …

– At the cinema, …

– At work , at school, at college …

  In

(Trong,

ở trong)

 

 

– Vị trí bên trong 1 diện tích hay một không gian 3 chiều

– Dùng trước tên làng, thị trấn, thành phố, đất nước

– Dùng với phương tiện đi lại bằng xe hơi / taxi

– Dùng chỉ phương hướng và một số cụm từ chỉ nơi chốn

– In the room, in the building, in the park …

– In France, in Paris, …

– In a car, in a taxi

– In the South, in the North,

On
(Trên, ở trên)

 

– Chỉ vị trí trên bề mặt

– Chỉ nơi chốn hoặc số tầng (nhà)

– Phương tiện đi lại công cộng/ cá nhân

– Dùng trong cụm từ chỉ vị trí

– On the table, on the wall …

– On the floor, on the farm, …

– On a bus, an a plan, on a bicycle…

– On the left, on the right…

Một số giới từ trong tiếng anh chỉ nơi chốn khác:

Với mỗi cặp giới từ, bạn hãy đặt một cặp câu để so sánh và ghi nhớ các sử dụng nó nhé!

2. Giới từ chỉ thời gian

Giới từ Cách dùng Ví dụ
At
Vào lúc
– Chỉ thời điểm

– Nói về những kì nghỉ (toàn bộ một kì nghỉ)

– At 5pm, at midnight, at noon,…

– At the weekend, at Christmas, …

In
Trong
,

 

– Chỉ một khoảng thời gian dài : tháng, mùa, năm

– Chỉ một kì nghỉ cụ thể, một khóa học và các buổi trong ngày

– In September, in 1995, in the 1990s ,…

– In the morning, in the afternoon,…

On
(vào)
– Chỉ ngày trong tuần hoặc ngày tháng trong năm

– Chỉ một ngày trong kì nghỉ hoặc các buổi trong 1 ngày cụ thể

– On Monday, on Tuesday ,…On 30th Octorber…

– On Chrismas Day, On Sunday mornings …

Với mỗi giới từ, bạn hãy đặt một câu để ghi nhớ các sử dụng nó nhé!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here