Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Beat It

0
961

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Beat It của nam ca sĩ Michael Jackson một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Bài hát beat it:

Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Beat It

They told him don’t you ever come around here

Bọn chúng bảo anh ta là mày đừng bao giờ lảng vảng quay đây

Don’t wanna see your face. You better disappear

Đừng để bọn tao thấy mặt mày nữa, tốt hơn là mày hãy biến đi

The fire’s in their eyes and their words are really clear

Ngọn lửa trong mắt bọn chúng và những lời nói của bọn chúng đã thực sự rất rõ ràng

So beat it, just beat it

Vì vậy hãy biến đi, chỉ cần biến đi

You better run, you better do what you can

Tốt hơn hết là bạn hãy chạy đi, hãy làm những gì bạn có thể

Don’t wanna see no blood, don’t be a macho man

Đừng để máu đổ, không cần phải là một đấng nam nhi

You wanna be tough, better do what you can

Bạn muốn trở nên mạnh mẽ, tốt hơn hết là làm những gì bạn có thể

So beat it, but you wanna be bad

Vì vậy hãy biến đi, nhưng nếu bạn muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ

Just beat it, beat it, beat it, beat it

Chỉ cần biến đi, biến đi, biến đi, biến đi

No one wants to be defeated

Chẳng có ai muốn bị đánh bại

Showin’ how funky strong is your fight

Hãy cho bọn chúng biết sức mạnh khiếp đảm của bạn

It doesn’t matter who’s wrong or right

Chẳng có vấn đề gì dù bạn đúng hay sai

Just beat it, beat it

Chỉ cần biến đi, biến đi

They’re out to get you, better leave while you can

Bọn chúng nhằm vào bạn, tốt hơn là hãy rời đi trong khi bạn còn có thể

Don’t wanna be a boy, you wanna be a man

Đừng chỉ là một cậu bé, bạn muốn là một người đàn ông

You wanna stay alive, better do what you can

Bạn vẫn còn muốn sống, tốt hơn hãy làm những gì bạn có thể

So beat it, just beat it

Vì vậy hãy biến đi, chỉ cần biến đi

You have to show them that you’re really not scared

Bạn phải cho bọn chúng thấy rằng bạn thực sự không sợ bọn chúng

You’re playin’ with your life, this ain’t no truth or dare

Bạn đang đùa với chính cuộc sống của mình đấy, đây không phải là trò sự thật hay thử thách đâu

They’ll kick you, then they beat you

Bọn chúng sẽ đá bạn, rồi sẽ đánh bạn

Then they’ll tell you it’s fair

Rồi bọn chúng sẽ nói với bạn rằng đó là sự công bằng đó

So beat it, but you wanna be bad

Vì vậy hãy biến đi, nhưng nếu bạn muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ

 

[Chorus 2x]

Just beat it, beat it, beat it, beat it, beat it

Chỉ cần biến đi, biến đi, biến đi, biến đi

No one wants to be defeated

Chẳng có ai muốn bị đánh bại đâu

Showin’ how funky strong is your fight

Hãy cho bọn chúng biết sức mạnh khiếp đảm của bạn

It doesn’t matter who’s wrong or right

Chẳng có vấn đề gì dù bạn đúng hay sai

 

Just beat it, beat it, beat it, beat it

Chỉ cần biến đi, biến đi, biến đi, biến đi

No one wants to be defeated

Chẳng có ai muốn bị đánh bại đâu

Showin’ how funky strong is your fight

Hãy cho bọn chúng biết sức mạnh khiếp đảm của bạn

It doesn’t matter who’s wrong or right

Chẳng có vấn đề gì dù bạn đúng hay sai

[Chorus 3x]

Just beat it, beat it, beat it, beat it

Chỉ cần biến đi, biến đi, biến đi, biến đi

No one wants to be defeated

Chẳng có ai muốn bị đánh bại đâu

Showin’ how funky strong is your fight

Hãy cho bọn chúng biết sức mạnh khiếp đảm của bạn

It doesn’t matter who’s wrong or right

Chẳng có vấn đề gì dù bạn đúng hay sai

Just beat it, beat it

Chỉ cần biến đi, biến đi

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here