Học tiếng anh qua lời bài hát: BEST IN ME- Blue dành cho người mới bắt đầu

0
742

Dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của bài hát Best In Me của nhóm nhạc Blue một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Bài hát: BEST IN ME

| Blue |

Học tiếng anh qua lời bài hát: BEST IN ME- Blue

From the moment I met you

Ngay từ cái khoảnh khắc anh gặp em

I just knew you’d be mine

Anh đã biết em sẽ là của anh

You touched my hand

Khi em nắm lấy tay anh

And I knew that this was gonna be our time

Và anh đã biết đây sẽ là khởi đầu của chúng ta

I don’t ever wanna lose this feeling

Anh không bao giờ muốn mất đi cảm giác này

I don’t wanna spend a moment apart

Anh không muốn chúng ta có một giây phút nào xa nhau

 

‘Cos you bring out the best in me

Vì em đã cho anh thấy những điều tốt đẹp nhất trong anh

Like no-one else can do

Mà không có ai khác có thể làm được

That’s why I’m by your side

Đó chính là lý do anh đã đến bên em

And that’s why I love you

Và cũng chính lý do ấy, anh đã yêu em

Every day that I’m here with you

Mỗi ngày anh được ở bên cạnh em

I know that it feels right

Anh biết là mình thật hạnh phúc

And I’ve just got to be near you

Và anh sẽ luôn bên em

Every day and every night

Bất kể ngày đêm

And you know that we belong together

Và em hiểu mà chúng ta thuộc về nhau

It just had to be you and me

Chỉ anh và em

‘Cos you bring out the best in me

Vì em đã cho anh thấy những điều tốt đẹp nhất trong anh

Like no-one else can do

Mà không có ai khác có thể làm được

That’s why I’m by your side

Đó chính là lý do anh đã đến bên em

And that’s why I love you

Và cũng chính lý do ấy, anh đã yêu em

And you know that we belong together

Và em hiểu mà chúng ta thuộc về nhau

It just had to be you and me

Chỉ anh và em

‘Cos you bring out the best in me

Vì em đã cho anh thấy những điều tốt đẹp nhất trong anh

Like no-one else can do

Mà không có ai khác có thể làm được

That’s why I’m by your side

Đó chính là lý do anh đã đến bên em

‘Cos you bring out the best in me

Vì em đã cho anh thấy những điều tốt đẹp nhất trong anh

Like no-one else can do

Mà không có ai khác có thể làm được

That’s why I’m by your side

Đó chính là lý do anh đã đến bên em

And that’s why I love you

Và cũng chính lý do ấy, anh đã yêu em

‘Cos you bring out the best in me

Vì em đã cho anh thấy những điều tốt đẹp nhất trong anh

Like no-one else can do

Mà không có ai khác có thể làm được

That’s why I’m by your side

Đó chính là lý do anh đã đến bên em

And that’s why I love you

Và cũng chính lý do ấy, anh đã yêu em

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here