Học Tiếng Anh qua lời bài hát We Can’t Stop của Miley Cyrus

0
1069

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi Mr English sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của bài hát WE Can’t Stop của nữ ca sĩ Miley Cyrus một cách đầy đủ, rõ ràng nhất. Hãy cùng xem và tìm hiểu lời bài hát We Can’t Stop qua bài viết dưới đây của chúng tôi để học tiếng anh một cách dễ dàng bạn nhé.

WE CAN’T STOP

| Miley Cyrus | Vietsub by Mr English

Học Tiếng Anh qua lời bài hát We Can't Stop của Miley CyrusIt’s our party we can do what we want

Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể làm bất cứ gì mình muốn

It’s our party we can say what we want

Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể nói những gì mình thích

It’s our party we can love who we want

Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể yêu người mà mình muốn

We can kiss who we want

Ta có thể hôn bất cứ ai mà ta muốn

We can sing what we want

Ta có thể hát những gì ta thích

Red cups and sweaty bodies everywhere

Những cốc rượu và cơ thể ướt đẫm mồ hôi ở khắp mọi nơi

Hands in the air like we don’t care

Giơ tay lên không trung nào như thể chúng ta chẳng bận tâm

‘Cause we came to have so much fun now

Vì giờ chúng ta đã đến để vui vẻ hết cỡ mà

Bet somebody here might get some now

Chắc hẳn là ai đó ở đây muốn được thác loạn

If you’re not ready to go home

Nếu bạn vẫn chưa sẵn sàng để về nhà

Can I get a Hell, no

Tôi có thể nói rằng đừng đi bạn à

‘Cause we’re gonna go all night

Vì chúng ta sẽ rong chơi cả đêm

‘Til we see the sunlight, alright

Cho tới khi ta thấy được ánh mặt trời

So la da di da di, we like to party

Vì vậy la da di da di, chúng ta thích tiệc tùng

Học Tiếng Anh qua lời bài hát We Can't Stop của Miley CyrusDancing with Miley

Hãy nhảy với Miley nhé

Doing whatever we want

Hãy làm bất cứ gì chúng ta muốn

This is our house

Đây là nhà của chúng ta

This is our rules

Đây là những luật lệ của chúng ta

And we can’t stop

Và chúng ta không thể dừng lại

And we won’t stop

Và chúng ta sẽ không thể dừng lại

Can’t you see it’s we who own the night?

Bạn không thấy là chúng ta làm chủ màn đêm này sao?

Can’t you see it we who ’bout that life?

Bạn không thấy là chúng ta làm chủ cuộc sống này sao?

And we can’t stop

Và chúng ta không thể dừng lại

And we won’t stop

Và chúng ta sẽ không thể dừng lại

We run things

Chúng ta làm chủ mọi thứ

Things don’t run we

Không gì có thể làm chủ ta được

Don’t take nothing from nobody

Chúng ta chẳng lấy gì của ai cả

It’s our party we can do what we want

Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể làm bất cứ gì mình muốn

It’s our party we can say what we want

Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể nói những gì mình thích

It’s our party we can love who we want

Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể yêu người mà mình muốn

We can kiss who we want

Ta có thể hôn bất cứ ai mà ta muốn

We can sing what we want

Ta có thể hát những gì ta thích

To my home girls here with the big butt

Mấy cô bạn thân của tôi với những cặp mông to

Shaking it like we at a strip club

Hãy lắc nó như ta đang ở hộp đêm

Remember only God can judge ya

Hãy nhớ rằng chỉ có Chúa mới có quyền phán xét chúng ta

Forget the haters ’cause somebody loves ya

Hãy quên đi những kẻ ghen ghét bởi vì vẫn còn vài người mến bạn mà

And everyone in line in the bathroom

Và mọi người lại xếp hàng trước cửa nhà tắm

Trying to get a line in the bathroom

Cố gắng xếp thành hàng trước cửa nhà tắm

We all so turnt up here

Chúng ta đều say xỉn hết rồi

Getting turned up, yeah, yeah, yeahhh

Đang nôn mửa, yeah, yeah, yeahhh

So la da di da di, we like to party

Vì vậy la da di da di, chúng ta thích tiệc tùng

Dancing with Miley

Hãy nhảy với Miley nhé

Doing whatever we want

Hãy làm bất cứ gì chúng ta muốn

This is our house

Đây là nhà của chúng ta

Học Tiếng Anh qua lời bài hát We Can't Stop của Miley CyrusThis is our rules

Đây là những luật lệ của chúng ta

And we can’t stop

Và chúng ta không thể dừng lại

And we won’t stop

Và chúng ta sẽ không thể dừng lại

Can’t you see it’s we who own the night?

Bạn không thấy là chúng ta làm chủ màn đêm này sao?

Can’t you see it’s we who ’bout that life?

Bạn không thấy là chúng ta làm chủ cuộc sống này sao?

And we can’t stop

Và chúng ta không thể dừng lại

And we won’t stop

Và chúng ta sẽ không thể dừng lại

We run things

Chúng ta làm chủ mọi thứ

Things don’t run we

Không gì có thể làm chủ ta được

Don’t take nothing from nobody

Chúng ta chẳng lấy gì của ai cả

It’s our party we can do what we want

Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể làm bất cứ gì mình muốn

It’s our party we can say what we want

Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể nói những gì mình thích

It’s our party we can love who we want

Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể yêu người mà mình muốn

We can kiss who we want

Ta có thể hôn bất cứ ai mà ta muốn

We can sing what we want

Ta có thể hát những gì ta thích

It’s our party we can do what we want to

Đây là bữa tiệc của chúng ta và chúng ta có thể làm bất cứ gì mình muốn

It’s our house we can love who we want to

Đây là nhà của chúng ta và chúng ta có thể yêu người mà mình muốn

It’s our song we can sing if we want to

Đây là bài hát của chúng ta và ta có thể ngân nga nếu ta muốn

It’s my mouth I can say what I want to

Đây là cái miệng của tôi và tôi có thể nói những gì tôi muốn

Say yeah, yeah, yeah, ehh

Nói yeah, yeah, yeah, ehh

And we can’t stop

Và chúng ta không thể dừng lại

And we won’t stop

Và chúng ta sẽ không thể dừng lại

We run things

Chúng ta làm chủ mọi thứ

Things don’t run we

Không gì có thể làm chủ ta được

Don’t take nothing from nobody

Chúng ta chẳng lấy gì của ai cả

Yeah, yeah, yeah, yeah, ehh

Yeah, yeah, 

Nếu bạn muốn học tiếng Anh qua bài hát We Can’t Stop một cách hiệu quả và bài bản, hãy tìm hiểu và học theo phương pháp của Mr English.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here