Học tiếng anh qua lời dịch bài hát Begin Again-Taylor Again

0
940

Dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Begin Again của nữ ca sĩ Taylor Swift một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Bài hát: BEGIN AGAIN

| Taylor Swift | 

Took a deep breath in the mirror

Nhìn vào gương và hít một hơi thật sâu

He didn’t like it when I wore high heels

Anh ta không thích em đi giày cao gót

But I do

Nhưng em lại thích

Turn the lock and put my headphones on

Khoá trái cửa và đeo tai nghe vào

He always said he didn’t get this song

Anh ta luôn nói anh ta chẳng thể hiểu được bài hát này

But I do, I do

Nhưng em hiểu

Walked in expecting you’d be late

Bước đi với hy vọng anh sẽ trễ hẹn

But you got here early and you stand and wave

Nhưng anh đã tới sớm và đang đứng đó vẫy chào em

I walk to you

Em bước về phía anh

You pull my chair out and help me in

Anh kéo ghế ra và giúp em ngồi xuống

And you don’t know how nice that is

Và anh không biết cử chỉ đó đẹp thế nào đâu

But I do

Nhưng em thì có

And you throw your head back laughing like a

Và anh đang ngả đầu ra sau cười như

Little kid

Một đứa trẻ

I think it’s strange that you think I’m funny ’cause

Em thấy thật lạ khi anh nghĩ rằng em hài hước

He never did

Bởi anh ta chưa bao giờ thấy vậy

I’ve been spending the last eight months

Em đã trải qua tám tháng rồi

Thinking all love ever does

Dằn vặt suy nghĩ rằng tình yêu phải chăng chỉ là

Is break

Đổ vỡ

And burn

Bỏng rát

And end

Và kết thúc

But on a Wednesday

Nhưng vào một ngày thứ tư

In a cafe

Trong quán cà phê

I watched it begin again

Em nhận ra nó đang bắt đầu trở lại

You said you never met one girl who

Anh nói anh chưa từng gặp cô gái nào

Had as many James Taylor records as you

Có nhiều đĩa nhạc James Taylor như anh

But I do

Nhưng em thì có

We tell stories and you don’t know why

Chúng ta chia sẻ những câu chuyện và anh không biết tại sao

I’m coming off a little shy

Em cảm thấy hơi ngại ngùng

But I do

Nhưng em hiểu rõ

But you throw your head back laughing like a

Và anh đang ngả đầu ra sau cười như

Little kid

Một đứa trẻ

I think it’s strange that you think I’m funny ’cause

Em thấy thật lạ khi anh nghĩ rằng em hài hước

He never did

Bởi anh ta chưa bao giờ thấy vậy

I’ve been spending the last eight months

Em đã trải qua tám tháng rồi

Thinking all love ever does

Dằn vặt suy nghĩ rằng tình yêu phải chăng chỉ là

Is break

Đổ vỡ

And burn

Bỏng rát

And end

Và kết thúc

But on a Wednesday

Nhưng vào một ngày thứ tư

In a cafe

Trong quán cà phê

I watched it begin again

Em nhận ra nó đang bắt đầu trở lại

And we walk down the block to my car

Và chúng ta đi bộ xuống nơi để xe của em

And I almost brought him up

Và em gần như lại nhắc đến anh ta

But you start to talk about the movies

Nhưng rồi anh bắt đầu nói về những bộ phim

That your family watches

Mà gia đình anh luôn xem

Every single Christmas

Mỗi dịp giáng sinh

And I won’t talk about that

Và em sẽ không nhắc đến chuyện cũ đó nữa

For the first time

Lần đầu tiên

What’s past is past

Những gì thuộc về quá khứ mãi là quá khứ

‘Cause you throw your head back laughing like a

Và anh đang ngả đầu ra sau cười như

Little kid

Một đứa trẻ

I think it’s strange that you think I’m funny ’cause

Em thấy thật lạ khi anh nghĩ rằng em hài hước

He never did

Bởi anh ta chưa bao giờ thấy vậy

I’ve been spending the last eight months

Em đã trải qua tám tháng rồi

Thinking all love ever does

Dằn vặt suy nghĩ rằng tình yêu phải chăng chỉ là

Is break

Đổ vỡ

And burn

Bỏng rát

And end

Và kết thúc

Then on a Wednesday

Nhưng vào một ngày thứ tư

In a cafe

Trong quán cà phê

I watched it begin again

Em nhận ra nó đang bắt đầu trở lại

Then on a Wednesday

Nhưng vào một ngày thứ tư

In a cafe

Trong quán cà phê

I watched it begin again

Em nhận ra nó đang bắt đầu trở lại

Trên đây là lời dịch bài hát begin again giúp bạn củng cố kiến thức từ vựng, giúp bạn học tốt tiếng anh hơn.

Chúc bạn thành công><

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here