Học tiếng anh qua lời dịch bài hát From Sarah With Love-Sarah Connor

0
746

Dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát From Sarah With Love của nữ ca sĩ Sarah Connor một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

bài hát FROM SARAH WITH LOVE

| Sarah Connor | 

Học tiếng anh qua lời dịch bài hát From Sarah With Love-Sarah Connor

 

For so many years we were friends

Chúng ta đã làm bạn với nhau nhiều năm rồi

And yes I always knew what we could do

Và em biết rằng chúng ta có thể vượt qua những điều gì

But so many tears in the rain

Nhưng nước mắt đã rơi vào đêm mưa ấy

Felt the night you said

Đêm mưa mà anh đã tỏ tình với em

That love had come to you

Rằng anh đã yêu em mất rồi

I thought you were not my kind

Em đã nghĩ rằng em và anh không hợp nhau

I thought that I could never feel for you

Em đã nghĩ rằng em sẽ không bao giờ cảm nhận được tình yêu của anh

The passion and love you were feeling

Tình yêu say đắm mà anh đang cảm nhận

And so you left

Vì vậy anh đã ra đi

For someone new

Tìm một hình bóng khác

And now that you’re far and away

Và lúc này đây khi anh đang ở một phương trời xa xăm

I’m sending a letter today

Hôm nay em sẽ gửi tới anh bức thư này

From Sarah with love

Bức thư đến từ Sarah với tình yêu nồng nàn

She’d got the lover she is dreaming of

Cô ấy đã tìm thấy một người tình mà cô hằng mơ ước

She never found the words to say

Cô ấy không biết phải diễn tả điều đó như thế nào

But I know that today

Nhưng em biết rằng ngày hôm nay

She’s gonna send her letter to you

Cô ấy sẽ gửi bức thư tình của mình đến cho anh

From Sarah with love

Bức thư đến từ Sarah với tình yêu nồng nàn

She took your picture to the stars above

Cô ấy đã mang hình bóng anh gửi đến những vì sao

And they told her it is true

Và họ nói tình cảm trong cô là chân thực

She could dare to fall in love with you

Cô ấy có thể đánh đổi tất cả để yêu anh

So don’t make her blue when she writes to you

Thế nên đừng làm cô ấy buồn khi cô viết thư cho anh

From Sarah with love

Những dòng thư từ Sarah với tình yêu chân thành

So maybe the chance for romance

Có lẽ cơ hội để có một chuyện tình lãng mạn

Is like a train to catch before it’s gone

Chẳng khác việc phải bắt kịp chuyến tàu trước khi nó lăn bánh

And I’ll keep on waiting and dreaming

Em sẽ tiếp tục đợi chờ và mong ước

You’re strong enough

Anh đủ mạnh mẽ

To understand

Để thấu hiểu lòng em

As long as you’re so far away

Chừng nào anh còn cách xa em như vậy

I’m sending a letter each day

Hàng ngày em sẽ vẫn gửi một bức thư đến anh

From Sarah with love

Bức thư đến từ Sarah với tình yêu nồng nàn

She’d got the lover she is dreaming of

Cô ấy đã tìm thấy một người tình mà cô hằng mơ ước

She never found the words to say

Cô ấy không biết phải diễn tả điều đó như thế nào

But I know that today

Nhưng em biết rằng ngày hôm nay

She’s gonna send her letter to you

Cô ấy sẽ gửi bức thư tình của mình đến cho anh

From Sarah with love

Bức thư đến từ Sarah với tình yêu khát khao

She took your picture to the stars above

Cô ấy đã mang hình bóng anh gửi đến những vì sao

And they told her it is true

Và họ nói tình cảm trong cô là chân thực

She could dare to fall in love with you

Cô ấy có thể đánh đổi tất cả để yêu anh

So don’t make her blue when she writes to you

Thế nên đừng làm cô ấy buồn khi cô viết thư cho anh

From Sarah with love

Những dòng thư từ Sarah với tình yêu chân thành

She’d got the lover she is dreaming of

Cô ấy đã tìm thấy một người tình mà cô hằng mơ ước

She never found the words to say

Cô ấy không biết phải diễn tả điều đó như thế nào

But I know that today

Nhưng em biết rằng ngày hôm nay

She’s gonna send her letter to you

Cô ấy sẽ gửi bức thư tình của mình đến cho anh

From Sarah with love

Bức thư đến từ Sarah với tình yêu khát khao

She’s gotta know what you are thinking of

Cô ấy phải biết rằng anh đang nghĩ những gì

‘Cause every little now and then

Vì đôi khi

And again and again

Điều ấy cứ lặp lại như vậy

I know her heart cries out for you

Em biết trái tim của cô ấy rất cần có anh

From Sarah with love

Bức thư đến từ Sarah với tình yêu chân thành

She’s gotta know what you are thinking of

Cô ấy đã tìm thấy một người tình mà cô hằng mơ ước

Never found the words to say, ahh

Cô ấy không biết phải diễn tả điều đó như thế nào

But today, but today…

Nhưng hôm nay, đến hôm nay

From Sarah with love

Những dòng thư từ Sarah với tình yêu nồng nàn

She took your picture to the stars above

Cô ấy đã mang hình bóng anh gửi đến những vì sao

And they told her it is true

Và họ nói tình cảm trong cô là chân thực

She could dare to fall in love with you

Cô ấy có thể đánh đổi tất cả để yêu anh

So don’t make her blue when she writes to you

Thế nên đừng làm cô ấy buồn khi cô viết thư cho anh

From Sarah with love

Từ Sarah với tình yêu nồng nàn

—–

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here