Học tiếng anh qua lời dịch bài hát How Far I’ll Go-Alessia Cara

0
946

Dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát How Far I’ll Go của nữ ca sĩ Alessia Cara một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

HOW FAR I’LL GO

| Alessia Cara |

Học tiếng anh qua lời dịch bài hát How Far I'll Go-Alessia Cara

I’ve been standing at the edge of the water
Tôi đứng nơi mép nước
Long as I can remember, never really knowing why
Tôi nhớ đã đứng đó rất lâu, nhưng thật sự là không biết tại sao
I wish I could be the perfect daughter
Tôi ước mình có thể là một đứa con gái hoàn hảo của ba mẹ
But I come back to the water
Nhưng rốt cuộc tôi lại trở về với biển cả
No matter how hard I try
Dù tôi đã cố gắng đến thế nào

 

Every turn I take, every trail I track
Mỗi bước ngoặc tôi rẽ, mỗi dấu vết tôi theo
Every path I make, every road leads back
Mỗi lối mòn tôi tạo, mỗi con đường đều dẫn về
To the place I know, where I can not go, though I long to be
Nơi mà tôi đã biết, nơi tôi không thể đi, dù tôi luôn hằng mong muốn

 

See the line where the sky meets the sea?
Nhìn thấy đường chân trời, nơi biển trời gặp nhau không?
It calls me
Nó đang vẫy gọi tôi
And no one knows, how far it goes
Và không ai biết rằng, nó xa đến nhường nào
If the wind on my sail on the sea stays behind me
Nếu ngọn gió của cánh buồm ngoài biển cả vẫn luôn bên tôi
One day I’ll know
Sẽ có một ngày tôi biết
If I go there’s just no telling how far I’ll go
Khi tôi giong buồm ra khơi dù chẳng thể biết được chặng đường này sẽ dài bao xa

 

Go-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Đi mãi oh oh oh

 

I know everybody on this island, seems so happy on this island
Tôi biết mọi người trên hòn đảo vẫn luôn hạnh phúc ở nơi này
Everything is by design
Mọi thứ như được định sẵn
I know everybody on this island has a role on this island
Tôi biết mọi người trên hòn đảo này đều có vai trò riêng của mình
So maybe I can roll with mine
Vậy có lẽ tôi cũng có thể làm vai trò của mình

 

I can lead with pride, I can make us strong
Tôi có thể dẫn đầu với niềm tự hào, tôi có thể khiến mọi người thấy mạnh mẽ
I’ll be satisfied if I play along
Tôi sẽ thấy hài lòng khi mình có thể làm điều ấy cùng mọi người
But the voice inside sings a different song
Nhưng tiếng nói sâu thẳm trong tôi lại cất lên một bài ca khác
What is wrong with me?
Có chuyện gì với mình vậy?

 

See the light as it shines on the sea? It’s blinding
Bạn có thấy ánh sáng chiếu nơi biển khơi không? Nó thật chói lòa
But no one knows, how deep it goes
Nhưng không ai biết nó sâu đến nhường nào
And it seems like it’s calling out to me, so come find me
Và có vẻ như nó đang vẫy gọi tôi, vậy hãy đến tìm tôi đi
And let me know, what’s beyond that line
Và hãy để tôi biết, ánh sáng phía xa đó là gì.
Will I cross that line?
Liệu tôi sẽ băng qua được ánh sáng đó không?

 

See the line where the sky meets the sea?
Nhìn thấy đường chân trời, nơi biển trời gặp nhau không?
It calls me
Nó đang vẫy gọi tôi
And no one knows, how far it goes
Và không ai biết rằng, nó xa đến nhường nào
If the wind on my sail on the sea stays behind me
Nếu ngọn gió của cánh buồm ngoài biển cả vẫn luôn bên tôi
One day I’ll know, how far I’ll go
Thì sẽ có một ngày tôi biết rằng mình sẽ đi được bao xa

 

—–

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here