Học tiếng anh qua lời dịch bài I Want It That Way-Backstreet Boys

0
820

Dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của bài I want It That Way của nhóm nhạc Backstreet Boys một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Học tiếng anh qua lời dịch bài hát I Want It That Way-Backstreet Boys

Bài I WANT IT THAT WAY

| Backstreet Boys | 

I Want It That Way

 

You are my fire, the one desire

Em là niềm đam mê, là người anh hằng khao khát

Believe when I say I want it that way

Hãy tin khi anh nói rằng anh muốn như thế

 

But we are two worlds apart

Nhưng chúng ta hoàn toàn khác nhau

Can’t reach to your heart when you say

Anh không thể có được trái tim em khi em nói

That I want it that way

Rằng em muốn như thế đấy

 

Tell me why ain’t nothin’ but a heartache

Hãy nói anh biết vì sao anh chẳng cảm thấy gì ngoài đau khổ

Tell me why ain’t nothin’ but a mistake

Hãy nói anh biết vì sao anh chẳng thấy gì ngoài lỗi lầm

Tell me why

Hãy nói anh nghe vì sao

I never wanna hear you say I want it that way

Anh không bao giờ muốn nghe em nói rằng em muốn như thế đấy

 

Am I your fire

Anh có phải là niềm đam mê của đời em không

Your one desire. Yes I know it’s too late

Có phải là người em hằng ao ước không. Phải, anh biết mọi chuyện đã quá trễ

But I want it that way

Nhưng anh muốn như thế

 

Tell me why ain’t nothin’ but a heartache

Hãy nói anh biết vì sao anh chẳng cảm thấy gì ngoài đau khổ

Tell me why ain’t nothin’ but a mistake

Hãy nói anh biết vì sao anh chẳng thấy gì ngoài lỗi lầm

Tell me why

Hãy nói anh nghe vì sao

I never wanna hear you say, I want it that way

Anh không bao giờ muốn nghe em nói rằng em muốn như thế đấy

 

Now I can see that we’re falling apart

Giờ đây anh có thể thấy rằng tình ta đã tan vỡ rồi

From the way that it used to be, yeah

Từ cái cách mà chúng ta đã từng đối xử với nhau

No matter the distance, I want you to know

Cho dù khoảng cách chúng ta là bao nhiêu, anh vẫn muốn em biết

That deep down inside of me…

Rằng tận sâu thẳm trong thâm tâm anh…

 

You are my fire, the one desire

Em vẫn là niềm đam mê của đời anh, là người anh hằng khao khát

You are, you are, you are

Em là, em là, em là

 

Don’t wanna hear you say

Anh không muốn nghe em nói

Ain’t nothin’ but a heartache

Anh chẳng cảm thấy gì ngoài đau khổ

Ain’t nothin’ but a mistake

Anh chẳng thấy gì ngoài lỗi lầm

(Don’t wanna hear you say)

(Không muốn nghe em nói đâu)

I never wanna hear you say

Anh không bao giờ muốn nghe em nói rằng

I want it that way

Em muốn như thế đấy

 

Tell me why ain’t nothin’ but a heartache

Hãy nói anh biết vì sao anh chẳng cảm thấy gì ngoài đau khổ

Tell me why ain’t nothin’ but a mistake

Hãy nói anh biết vì sao anh chẳng thấy gì ngoài lỗi lầm

Tell me why

Hãy nói anh nghe vì sao

I never wanna hear you say

Anh chẳng muốn nghe em nói đâu

(Don’t wanna hear you say it)

(Chẳng muốn nghe em nói thế đâu)

I want it that way

Em muốn như thế đấy

 

Tell me why

Hãy nói anh nghe vì sao

Ain’t nothin’ but a heartache

Anh chẳng cảm thấy gì ngoài đau khổ

Ain’t nothin’ but a mistake

Anh chẳng thấy gì ngoài lỗi lầm

Tell me why

Hãy nói anh nghe vì sao

I never wanna hear you say

Anh chẳng muốn nghe em nói rằng

I want it that way

Em muốn như thế đấy

 

Cause I want it that way

Bởi vì anh muốn mọi chuyện như vậy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here