Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | nguyên âm /ɔɪ/ | Vowel /ɔɪ/

0
1242

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với nguyên âm /ɔɪ/ (vowel /ɔɪ/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

CÁCH TẠO ÂM

-B1: Tạo âm /o/
-B2: Nâng hàm dưới lên, mở miệng theo chiều ngang tạo âm /i:/
Quyện hai âm lại với nhau nhưng vẫn có sự phân tách rõ ràng giữa 2 âm, theo tỉ lệ độ dài 2 âm /o/ và một âm /i:/

SENTENCES

1. Roy annoyed his boy by toying with some foil: rɔɪ əˈnɔɪd hɪz bɔɪ baɪ ˈtɔɪɪŋ wɪð sʌm fɔɪl

2. The royals employed Mrs. Doyle to boil the their soil: ðə ˈrɔɪəlz ɛmˈplɔɪd ˈmɪsɪz. dɔɪl tu bɔɪl ðə ðɛr sɔɪl

Kết luận: Bài viết này VOCA đã hướng dẫn tường tận cách phát âm nguyên âm /ɔɪ/, bạn cũng có thể xem thêm các bài viết hướng dẫn cách phát âm các nguyên âm và phụ âm khác trong tiếng Anh tại chuyên mục: Học phát âm với VOCA nữa nhé. Chúc bạn học tốt!.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here