Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /z/ | Consonants /z/

0
816

Hướng dẫn chi tiết cách phát âm tiếng Anh với phụ âm /z/ (Consonants /z/ ), cách tạo khẩu hình miệng, nguyên tắc và ví dụ chi tiết.

I. CÁCH TẠO ÂM

-B1: Tạo khẩu hình miệng tương tự như cách tạo âm /s/
-B2: Đẩy hơi ra ngoài đồng thời rung cổ họng tạo thành tiếng như tiếng ong bay

II. VỊ TRÍ TRONG TỪ

Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /z/ | Consonants /z/

Hướng dẫn cách phát âm tiếng Anh | phụ âm /z/ | Consonants /z/

III. SENTENCES

1. These lazy boozer spend their days dosing in a haze. I’m amazed
ðiz ˈleɪzi ˈbuzər spɛnd ðɛr deɪz ˈdoʊsɪŋ ɪn ə heɪz. aɪm əˈmeɪzd

2. As long as Zack remains in this business, I won’t resign
æz lɔŋ   æz zæk rɪˈmeɪnz ɪn ðɪs ˈbɪznəs,  aɪ woʊnt rɪˈzaɪn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here