Liên Từ Trong Tiếng Anh (Cần Biết)

0
1409

Liên từ trong tiếng Anh là kiến thức ngữ pháp thông dụng. Hãy cùng Eng4 tìm hiểu rõ hơn về liên từ để biết cách sử dụng chính xác ngữ pháp này nhé.

Liên từ trong tiếng Anh là một trong những kiến thức ngữ pháp thường xuyên được sử dụng. Loại từ này thực hiện chức năng kết nối các cụm từ, câu và đoạn văn. Hãy cùng Eng4 tìm hiểu rõ hơn về liên từ, cách sử dụng và tham khảo những bài tập bổ trợ kiến thức nhé.

Nội dung bài viết:

Liên Từ Trong Tiếng Anh Là Gì?

Liên từ là những từ nối các từ, các cụm từ hay mệnh đề với nhau. Nếu không có sự tồn tại của liên từ, cấu trúc câu trở nên phức tạp hơn và thiếu tính liền mạch, ăn khớp với nhau.

Các liên từ tiếng Anh gồm:

Liên Từ Trong Tiếng Anh (Cần Biết)
Liên từ rất đa dạng gồm liên từ đơn, liên từ ghép và liên từ tương liên

Cách Sử Dụng Liên Từ Trong Tiếng Anh

Để sử dụng liên từ đúng cấu trúc, bạn có thể áp dụng những cách sử dụng sau:Liên từ kết hợp (coordinating conjunction): Kết nối 2 hay nhiều hơn các đơn vị từ tương đương nhau. Ví dụ: and, but, or,…

Liên Từ Trong Tiếng Anh (Cần Biết)
Cách sử dụng liên từ tiếng Anh như thế nào là chính xác nhất?

Liên từ tương quan (correlative conjunction): một vài liên từ kết hợp cùng các từ khác để tạo thành các liên từ liên quan. Các liên từ này được sử dụng theo cặp với ý nghĩa liên kết cụm từ hay mệt đề chức năng tương đương về ngữ pháp. Ví dụ: either…or, neither… nor, both…and, not only…but also, whether…or,…

Liên từ phụ thuộc (subordinating conjunction): liên từ nối các nhóm từ, cụm từ hay mệnh đề theo chức năng khác nhau. Ví dụ: because, as, if, since, while,…

Các mệnh đề phụ thuộc đứng trước mệnh đề độc lập thì ở giữa 2 mệnh đề này phải thêm dấu phẩy. Tuy nhiên trong trường hợp mệnh đề độc lập đứng ở phía trước thì không có dấu phẩy ở giữa 2 mệnh đề.

Nếu bạn đang muốn học thêm nhiều kiến thức ngữ pháp tiếng Anh hơn nữa và cách vận dụng chúng để đặt những câu hoàn chỉnh. Hãy tham khảo ngay video “Học cách đặt câu tiếng Anh đơn giản” từ Eng4 nhé:

Bài Tập Về Liên Từ Trong Tiếng Anh

Sau khi đã nắm rõ kiến thức cơ bản về liên từ tiếng Anh, chúng ta hãy cùng thử kiểm tra khả năng của mình với một số bài tập sau nhé.

Câu 1. _____ bad he is, she always loves and treasures their feelings. Because it is a sincere and innocent love.

√ Đáp án: No matter how

Câu 2. _____ his talent, Kane won convincingly at the Olimpics Olympics. It is the result of all her constant efforts and efforts.

√ Đáp án: Because of

Câu 3. _____ many employers are asking Kate to come and work for her, she’s still very loyal to our company.

√ Đáp án: Whereas

Câu 4. _____ all goes well, our company will still be responsible for the mistake this time.

√ Đáp án: Even if

Câu 5. Jane plans to move to Singapore to live and work _____ completing the training course at this university.

√ Đáp án: After

Câu 6. _____ Jane did not fulfill her mission well in this project, she is a talented, very responsible and devoted nearly 10 years in the company.

√ Đáp án: Although

Câu 7. Tell John to check the guest list again _____ starting the meeting.

√ Đáp án: Before

Câu 8. My husband bought a mercedes as a birthday present for me _____ he received a bonus from a foreign investment project.

√ Đáp án: As soon as

Câu 9. You can use everything in this room _____ you keep it carefully, clean and tidy.

√ Đáp án: As long as

Câu 10. ____ Marge is an honest person, I still wonder whether she’s telling the truth about the incident.

√ Đáp án: In the event that

Câu 11. It looks like they’re going to succeed ____ their present obstacles.

√ Đáp án: Despite

Trên đây là những chia sẻ chi tiết nhất về liên từ trong tiếng Anh mà ai cũng cần nắm khi làm quen với ngôn ngữ quốc tế này.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here