Cấu trúc và cách dùng Enough to, Too to, So That, Such That

0
1015

Cấu trúc và cách dùng Enough…to, Too…to, So…that, Such…that trong tiếng Anh giúp bạn hệ thống lại kiến thức ngữ pháp một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Trong tiếng Anh, có một số cấu trúc chỉ mức độ của tính từ/trạng từ: Enough…to, Too…to, So…that, Such…that thường hay bắt gặp trong các bài thi tiếng Anh. Tuy nhiên nhiều bạn vẫn hay nhầm lẫn về chúng. Hãy cùng chuyên mục học tiếng Anh cùng Eng4 tìm hiểu cấu trúc và cách sử dụng chúng qua bài học này!

CẤU TRÚC CHỈ MỨC ĐỘ: ENOUGH TO, TOO TO, SO .THAT, SUCH THAT

I. Cấu trúc So That ( Quá … đến nỗi )

1. S + be + so + adj + that + S + V

2. S + một số động từ chỉ tri giác + so + adj + that + S + V

– Các động từ chỉ tri giác như sau: seem, feel, taste, smell, sound, look….

3. S + V(thường) + so + adv + that + S + V

– Cấu trúc So that này cũng được dùng với danh từ, trong câu xuất hiện so many/ much/ little….

4. S + V + so + many/few + plural / countable noun + that + S + V

5. S + V + so + much/little + uncountable noun + that + S + V

6. Đối với danh từ đếm được số ít, chúng ta lại có cấu trúc sau với So… that:

– S + V + so + adj + a + noun (đếm được số ít) + that + S + V

II. Cấu trúc Such That. 

S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V

(Với danh từ không đếm được thì chúng mình không dùng a/ an nhé)

– Cấu trúc So that có ý nghĩa tương tự với cấu trúc Such that nên chúng mình có thể đổi qua đổi lại giữa hai cấu trúc này đấy. Như thế này nhé:

III. Cấu trúc với Too to (Quá để làm gì)

S + to be + too + adj + (for somebody) + to + V

S + V + too + adv + (for somebody) + to + V

IV. Cấu trúc với Enough to: đủ….để có thể làm gì

Chúng ta có thể dùng enough với cả tính từ, trạng từ và danh từ. Với tính từ và trạng từ, ta có hai cấu trúc sau (Enough đứng sau tính từ và trạng từ.)

S + V + adv + enough + (for somebody) + to + V

S + to be + adj + enough + (for somebody) + to + V

– Với danh từ, chúng mình dùng cấu trúc sau (enough đứng trước danh từ)

Cấu trúc và cách dùng Enough to, Too to, So That, Such That
Cấu trúc với enough to.

S + V + enough + noun (for somebody) + to V…​Bài viết trên là toàn bộ các kiến thức về cách sử dụng Enough to, Too to, Such that, So that. Những bạn nào vẫn còn khuất mắc thì có thể đặt câu hỏi cho Eng4 ở phần bình luận bên dưới nhé, hoặc gửi tin nhắn trực tiếp vào Facebook của Eng4 nha. Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ có khả năng kỳ diệu, tuy nhiên muốn chinh phục bạn ấy thì không phải chỉ ngày 1 ngày 2 mà phải là 1 lộ trình, kế hoạch rõ ràng, chi tiết, và đương nhiên bạn cần có những phương pháp học tiếng Anh đúng để hỗ trợ bạn có được hiệu quả học tốt nhất.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here