Lời dịch bài hát Moves Like Jagger của nhóm nhạc Maroon 5

0
1209

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi Mr English sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của bài hát Moves Like Jagger của Maroon 5 một cách đầy đủ, rõ ràng nhất. Hãy cùng xem và tìm hiểu lời bài hát Moves Like Jagger qua bài viết dưới đây của chúng tôi để học tiếng anh một cách dễ dàng bạn nhé.

MOVES LIKE JAGGER

| Maroon 5 | Vietsub by Mr English

Lời dịch bài hát Moves Like Jagger của Maroon 5Oh

Oooh

Oooh

Just shoot for the stars if it feels right

Hãy lập mục tiêu cao nếu điều đó là đúng

And aim for my heart if you feel like

Và hãy nhắm thẳng vào trái tim anh nếu em cũng cảm thấy như vậy

And take me away and make it OK

Hãy đưa anh theo và khiến anh ổn hơn

I swear I’ll behave

Anh thề anh sẽ đối xử ân cần

You wanted control, so we waited

Em muốn làm chủ tất cả, vậy chúng ta hãy đợi xem

I put on a show, now I make it

Anh tổ chức một buổi diễn, bây giờ anh đã thành công

You say I’m a kid, my ego is big

Em nói rằng anh chỉ là một đứa trẻ nhưng cái tôi của anh cao lắm

I don’t give a shit

Nên anh chẳng hề quan tâm

And it goes like this

Và mọi chuyện diễn ra như vậy

Take me by the tongue and I’ll know you

Hãy khiến anh cuốn theo từng lời nói của em và anh sẽ hiểu được em

Kiss me ’til you’re drunk and I’ll show you

Hôn anh tới khi em say xỉn và anh sẽ cho em thấy

All the moves like Jagger

Những bước nhảy như Jagger

I’ve got the moves like Jagger

Anh có những bước nhảy như Jagger

I’ve got the moves like Jagger

Anh có những bước nhảy như Jagger

I don’t need to try to control you

Anh không cần phải cố gắng để có được em

Look into my eyes and I’ll own you

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh và anh sẽ chiếm được em

With them moves like Jagger

Với những bước nhảy như Jagger

I’ve got the moves like Jagger

Anh có những bước nhảy như Jagger

I’ve got the moves like Jagger

Anh có những bước nhảy như Jagger

Maybe it’s hard when you feel like

Có thể sẽ rất khó khăn khi em cảm thấy

You’re broken and scarred

Em suy sụp và tổn thương

Nothing feels right

Chẳng cảm thấy điều gì đúng đắn cả

But when you’re with me

Nhưng khi em ở bên anh

I’ll make you believe

Anh sẽ khiến em tin tưởng

That I’ve got the key

Anh đã có chiếc chìa khóa

So get in the car, we can ride it

Vậy nên hãy vào xe đi, chúng ta có thể dạo chơi

Wherever you want, get inside it

Đến bất kì đâu em muốn, hãy vào xe đi

And you want to steer

Và nếu em muốn lái

But I’m shifting gears

Nhưng anh đang chuyển số

I’ll take it from here

Vì vậy anh sẽ tiếp tục cầm lái

Lời dịch bài hát Moves Like Jagger của Maroon 5And it goes like this

Và mọi chuyện diễn ra như vậy

Take me by the tongue and I’ll know you

Hãy khiến anh cuốn theo từng lời nói của em và anh sẽ hiểu được em

Kiss me ’til you’re drunk and I’ll show you

Hôn anh tới khi em say xỉn và anh sẽ cho em thấy

All the moves like Jagger

Những bước nhảy như Jagger

I’ve got the moves like Jagger

Anh có những bước nhảy như Jagger

I’ve got the moves like Jagger

Anh có những bước nhảy như Jagger

I don’t need to try to control you

Anh không cần phải cố gắng để có được em

Look into my eyes and I’ll own you

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh và anh sẽ chiếm được em

With them moves like Jagger

Với những bước nhảy như Jagger

I’ve got the moves like Jagger

Anh có những bước nhảy như Jagger

I’ve got the moves like Jagger

Anh có những bước nhảy như Jagger

You wanna know how to make me smile

Anh muốn biết cách làm em mỉm cười

Take control, own me just for the night

Hãy làm chủ và sở hữu em chỉ trong đêm nay

And if I share my secret

Và nếu em chia sẻ bí mật của mình

You’re gonna have to keep it

Anh sẽ phải giữ chúng trong lòng đấy

Nobody else can see this

Không một ai có thể biết được điều này

So watch and learn

Vậy hãy nhìn và học hỏi này

I won’t show you twice

Em sẽ không chỉ cho anh lần thứ hai đâu

Head to toe

Từ đầu đến chân

Ooh baby rub me right

Anh yêu, hãy vỗ về em đi

But if I share my secret

Nhưng nếu em chia sẻ bí mật của mình

You’re gonna have to keep it

Anh sẽ phải giữ chúng trong lòng đấy

Nobody else can see this

Không một ai có thể biết được điều đó

And it goes like this

Và mọi chuyện diễn ra như vậy

Take me by the tongue and I’ll know you

Hãy khiến anh cuốn theo từng lời nói của em và anh sẽ hiểu được em

Kiss me ’til you’re drunk and I’ll show you

Hôn anh tới khi em say xỉn và anh sẽ cho em thấy

All the moves like Jagger

Những bước nhảy như Jagger

I’ve got the moves like Jagger

Anh có những bước nhảy như Jagger

I’ve got the moves like Jagger

Anh có những bước nhảy như Jagger

I don’t need to try to control you

Anh không cần phải cố gắng để có được em

Look into my eyes and I’ll own you

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh và anh sẽ chiếm được em

With them moves like Jagger

Với những bước nhảy như Jagger

I’ve got the moves like Jagger

Anh có những bước nhảy như Jagger

I’ve got the moves like Jagger

Anh có những bước nhảy như Jagger

Nếu bạn muốn học tiếng Anh qua bài hát Moves Like Jagger một cách hiệu quả và bài bản, hãy tìm hiểu và học theo phương pháp của Mr English.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here