Luyện viết IELTS Task 2 (Ep2) – Cách viết “A body paragraph”

0
1239

Trong bài viết Luyện viết IELTS Task 2 (Ep2) – Cách viết “A body paragraph” này, chúng ta sẽ cùng trao đổi về cách viết một đoạn văn trong phần thân bài. Đoạn văn ở đây theo đúng cấu trúc cho một bài Academic Writing và đặc biệt cho .

Như chúng ta đã biết, với dung lượng 250 từ thân bài của mỗi bài IELTS Writing Task 2 thường gồm 2 đến 3 đoạn. Theo kinh nghiệm bản thân, mình thấy 3 đoạn thân bài là tốt nhất. Tuy nhiên, chỉ viết 3 đoạn khi bản thân có ý đủ và sâu. Hai đoạn nhưng cô đọng và sâu sắc cũng đủ để dành được điểm cao trong Writing Task 2.

I. Một đoạn văn trong phần thân bài có thể viết với cấu trúc

Ở phần tiếp theo của bài viết, mình sẽ đi vào trao đổi cụ thể cách viết từng câu trong đoạn văn đầu tiên của thân bài và hướng viết cho đoạn 2 và đọan  3

II. Đoạn văn thân bài 1:

1. Câu chủ đề (Topic Sentence):

Nên mở đầu câu topic sentence bằng một Linking word. Một số ví dụ:

Sau đó, bạn bắt đầu viết phần chính của câu chủ đề đầu tiên. Một số mẫu câu:

Sau các mẫu câu đó là một cụm danh từ (Noun Phrase)

Ví dụ: “Happiness is considered very important in life. What are the best ways to be happy?”

Đoạn thân bài đầu tiên sẽ mở đầu bằng: “To begin with, what holds the most importance is a positive attitude to life”

Tuy nhiên, bạn cần linh hoạt trong việc thay đổi cấu trúc câu, vì trên hết, đây cũng chỉ là những gợi ý.

1. Các câu văn sau

Được viết dựa trên ý kiến chủ quan của cá nhân. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả, bạn cần lưu ý cách sử dụng các Linking wordsLinking Words nên đặt đầu mỗi Supporting Ideas, không nên đặt đầu các ý mở rộng.

Linking word 1: Đúng hơn là các phương tiện liên kết, có thể là Linking word hoặc Linking Phrase đều được:

Linking word 2: Với cấu trúc đó, bạn có thể tham khảo đoạn văn sau:

” To begin with, what holds the most importance is a positive attitude to life. Obviously, this approach can help people reduce stress and negative feelings. People can be much happier simply by thinking about the good things in their life: family, good health and pets. More importantly, they can focus on improving things  they are less happy about such as getting a better job or moving to a new place. With the right attitude, the most difficult problems  might be solved. Thus, a right attitude to life is what makes us happy in our life.

III. Đoạn văn thân bài 2 và 3:

Về cơ bản tuân thủ nguyên tắc viết đoạn văn thân bài 1, chỉ khác ở phương tiện liên kết ở đầu đoạn và cách viết topic senctence:

1. Linking words:

2. Topic sentence:

Đây chỉ là những gợi ý, bạn nên tìm thêm các cấu trúc khác để mở rộng linh hoạt hơn vốn cấu trúc của mình.

Đoạn văn thứ hai bạn có thể tham khảo:

“Enjoying the little things in life can be another important factor for happiness. Obviously, this can make people feel comfortable. Some people think that life is about achieving great things like having a successful job or a big house, but life is also about small pleasures like having a good dinner or a nice walk in the countryside. In this way, people gain the comfort for a happy life. 

More meaningfully, enjoying the little things helps people become more patient and willing to put more effort in everything they do. They would consider small steps as the vital practice for great success. Therefore, enjoying the little things is also an important contributing factor to  happiness.”

Trong bài viết này, mình đã cùng các bạn trao đổi cách viết hiệu quả cho một đoạn văn thân bài. Trong các bài viết sau, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách viết một đoạn mở bài, kết bài cũng như làm quen hương tiếp cận với từng dạng đề của IELTS Writing Task 2.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here