Phân biệt “Reply” và “Rely”

0
894

2 từ reply và rely nhìn thoạt qua thì có vẻ giống nhau, nhưng thực ra chúng khác nhau hoàn toàn nhé các bạn! Hãy cùng ENG4 tìm đọc bài viết này để phân biệt reply và rely nhé.

Phân biệt reply và rely

1 – Reply  

Phiên âm: /rɪˈplaɪ/

Nghĩa: phản hồi, hồi đáp, trả lời

Từ này vừa có thể là 1 động từ, vừa có thể là 1 danh từ.

Ví dụ: Did you reply to his email? (Bạn đã phản hồi email của anh ấy chưa?)

I reply him with a smirk. (Tôi trả lời anh ấy với một cái cười nhếch môi.)

I give him a smirk as a reply. (Tôi đưa cho anh ta một cái cười nhếch mép, như là một lời phản hồi.)

Give me your reply about this on Monday, can you? (Đưa cho tôi phản hồi của bạn về cái này vào thứ Hai nhé, được không nhỉ?)

2 – Rely

Phiên âm: /rɪˈlaɪ/

Nghĩa: phụ thuộc, lệ thuộc

Từ này là một động từ, thường đi với giờ từ “on” hoặc “upon”, có nghĩa là phụ thuộc vào ai đó, điều gì đó.

Ví dụ: You should not completely rely on Jim for this project. (Bạn không nên dựa hoàn toàn vào Jim trong dự án này.)

They have to rely on their parents for money even though they are all working. (Họ phải phụ thuộc vào bố mẹ về chuyện tiền bạc mặc dù họ đang đi làm cả rồi.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here